ŽELEZNÝ BROD – Akční Den dětí

Železný Brod

Mezinárodní den dětí připadá letos na úterý, ovšem v Železném Brodě připravili zajímavou akci v rámci tohoto dne již v neděli 30. května. Akci pořádala Tělocvičná jednota Sokol Železný Brod, město Železný Brod a spolupracovaly místní sportovní organizace. Děti společně s rodiči absolvovali trasu od sokolovny k dalším stanovištím, kde byly připravené všelijaké úkoly. Na nábřeží Obránců míru čekala na děti zkouška v dokonalé koncentraci, u střeleckého klubu si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky. Akci na chvíli poznamenala nepřízeň počasí, ale aspoň byl čas na odpočinek. Tenisový klub vyzkoušel děti z odpalování míčků, skautský oddíl si například připravil vědomostní a dovednostní soutěže. Většina úkolů byla zaměřená na zručnost, děti ukázaly, jak dokážou být šikovné a některé i výborně pohybově nadané. Vodácký oddíl měl připravené dva rafty pro 10 osob a jimi se sjížděla Jizera. Tato disciplína se setkala u dětí s velkým nadšením. Do Dětského dne se zapojil také Sbor dobrovolných hasičů, děti si vyzkoušely práci s hasičskými potřebami. Přímo v sokolovně bylo připraveno nepřeberné množství různých dovednostních disciplín. Loutkářský soubor Na židli z Turnova pobavil děti svým představením, které během dne odehrál hned dvakrát. 2. ročník Dne dětí v Železném Brodě se setkal s velkým úspěchem. Oproti loňskému ročníku vzrostl hlavně počet dětí, které se akce zúčastnily, letos jich bylo 125.

Redaktor: Jitka Sochorová, kamera: Luděk Vondrouš, střih: Jitka Sochorová


Železný Brod
ŽELEZNÝ BROD – Skleněné městečko 2015

Ve dnech 19. až 20. září se uskutečnil 9. ročník slavností sklářského řemesla v Železném Brodě, jejichž společným jmenovatelem je sklářství železnobrodského regionu a vše, co s ním souvisí. Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu od 10 hodin před budovou Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Zahájení proběhlo za přítomnosti starosty města Mgr. Františka Lufinky, ředitele sklářské školy MgA. Libora …

Železný Brod
ŽELEZNÝ BROD – Skleněné městečko

Železný Brod leží v kraji proslulém sklářskou výrobou. O kvalitách zdejších řemeslníků se můžete každoročně přesvědčit na slavnostech nazvaných Skleněné městečko. Festival, který se uskutečnil ve dnech 20. – 21. září pořádá Město Železný Brod ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě. Po oba dny se náměstí i přilehlé ulice zaplnily stánky s výrobky …

Železný Brod
ŽELEZNÝ BROD – Open Air Festival 3

„Open Air Festival 3“ je název přehlídky železnobrodských kapel a interpretů, která se letos konala už potřetí na místním hasičském hřišti. Škoda jen, že počasí nepřálo a odpolední déšť vyhnal hodně diváků. V areálu tak zůstali jen ti opravdu skalní. Od 18 hodin se na jevišti představil Tomáš J. Holý & AGU. Vystupující …