SPOLEČNÁ CIDLINA – Podpora podnikatelských projektů

Nepolisy

V programovacím období 2008 – 2013 bylo prostřednictvím MAS Společná CIDLINA podpořeno celkem 11 žadatelů z řad podnikatelů. Celkové náklady jejich projektů činily 8,5 milionů Kč, z toho byla vyplacena dotace cca 3.200.000,- Kč. Podnikatel Jaroslav Petrovický uspěl s projektem na stavební úpravy autodílny v obci Nové Město. Úpravy se týkaly samotné dílny a skladu v přízemí. Finanční výše realizovaného projektu byla 461 tis. Kč, z toho dotace činila 249 tis. Kč. Dalším úspěšným žadatelem byl Pavel Košťál. V obci Kosičky provozuje truhlářskou firmu. Koupě nových strojů byla z důvodu nevyhovujícího stávajícího strojního zařízení nutná. Realizací projektu tak došlo ke zkvalitnění nabízených služeb. V rámci projektu došlo k nákupu formátovací pily a vrtacího zařízení. Celková výše projektu byla téměř 987 tis. Kč, z toho dotace 389 tis. Kč. Jedním z dodavatelů reklamních služeb v regionu je novobydžovská firma Radka Žampy, který své služby poskytuje více jak 10 let. Ten uspěl s projektem na nákup nové tiskařské technologie za téměř 500 tis. Kč. Z Programu rozvoje venkova získal dotaci 208 tis. Kč. Realizací projektu došlo k nákupu tiskového plotru šíře 1300mm, laminátoru šíře 1600 mm a řezacího plotru šíře 600 mm. Posledním úspěšným podnikatelem kterého vám představíme je Martin Kafka z Hlušic s projektem na zřízení linky na zpracování dřeva. Celková výše projektu byla takřka 496 tis. Kč a získaná dotace byla ve výši 248 tis. Kč. Jako další plus podpory podnikatelů v programovacím období 2008 – 2013 byl i vznik 4 nových pracovních míst.


Nepolisy
NEPOLISY – Konference k projektu Místní akční plán II regionu Společná CIDLINA

Ve velkém sále v Pohostinství Na Nové v Nepolisech, proběhla ve čtvrtek 26. května Konference k projektu Místní akční plán II regionu Společná CIDLINA. Komu byla konference určená, to nám pověděla manažerka spolku Společná CIDLINA Jana Bitnerová. Na úvod se se svým hudebním vystoupením představila Základní Umělecká Škola z Chlumce nad Cidlinou. Více k projektu Místní …

Nepolisy
NEPOLISY – 5. Bydžovská jumpiáda

Asi stovka soutěžících se svými čtyřnohými miláčky zavítala v neděli 15. října na fotbalové hřiště v Nepolisech. Důvodem bylo konání už 5. ročníku Bydžovské Jumpiády. Pořadatelé z Agility Bella Zachrašťany připravili pro všechny účastníky kvalitní parkur a dobré zázemí. Pořadatelům přálo dobré počasí a to jen umocnilo skvělou náladu, která v celém areálu panovala. A když se zrovna nesoutěžilo, …

Nepolisy
NEPOLISY – Na venkově zdravě jíme

Na venkově zdravě jíme – to je název společného projektu Místních akčních skupin Společná Cidlina a Hradecký venkov. Projekt zaměřený na podporu regionálních potravin vyvrcholil v sobotu 24. května na návsi v Nepolisech, kde se představili zemědělci a potravináři z obou regionů. Součástí příjemného odpoledne byla i soutěž ve vaření. Odvahu předvést své kulinářské umění veřejnosti mělo …