SOBOTKA – Naučná stezka

Sobotka

Děti ze základní školy v Sobotce zahájily slavnostní představení nové naučné stezky, které proběhlo ve čtvrtek 25. října v 16 hodin. Na její realizaci, která trvala 3 roky, se podílela řada lidí v čele s ředitelkou základní školy Janou Knapovou. Naučná stezka má 7 zastavení a můžete se dozvědět třeba to, že v Novákově domě čp. 161 strojník a vynálezce Václav Novák založil klempířskou dílnu se specializací na pivovarnická zařízení, nebo že budovu Městského špitálu nechala v roce 1599 postavit Anna z Hradce. Zasazení lípy v parku za Městským úřadem proběhlo v 17 hodin. Veřejnost, která přišla opravdu v hojném počtu, nejprve přivítal starosta Sobotky Lubor Jenček. Na téma proč právě lípa je náš národní strom promluvil místostarosta Jan Janatka a Karol Bílek připomenul tradici sázení lip na Sobotecku. Lípa byla zakoupená z prostředků získaných při Třešňovém jarmarku. Barbora Špicarová Stašková poděkovala lidem za přispění například nákupem zboží v bazárku, který je nedílnou součásti Třešňového jarmarku. Ke kořenům byla vložená nádoba se vzkazem budoucím generacím. Kromě vzkazu od lidí byl vložen Jičínský deník, obrázky od dětí a mince.

Kamera a střih: Luděk Vondrouš, komentář četl: Oldřich Havlíček


Sobotka
SOBOTKA – Třešňový jarmark 13. ročník

Třešňový jarmark, který proběhl v Sobotce v sobotu 6. července, už po třinácté uzavírá festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. Co je na jarmarku nového, to nám pověděla organizátorka Barbora Špicarová Stašková. V 10 hodin se zaplnilo Městské divadlo aby přítomní shlédli výstupy dětských dílen. Ředitelka festivalu Pavlína Havlová zhodnotila letošní ročník. Kamera a střih: …

Sobotka
SOBOTKA – Šrámkova Sobotka 68. ročník

V neděli 30. června byl slavnostně zahájen 68. ročník festivalu Šrámkova Sobotka. V 10 hodin se zcela zaplnilo Městské divadlo v Sobotce milovníky českého jazyka, řeči a literatury aby společně zahájili další ročník, letos s podtitulem „VE STÍNU“. Na zahájení promluvil i starosta Sobotky Lubor Jenček. Zprostředkovaně pronesl zdravici dlouholetý účastník festivalu herec, moderátor a hudebník Alfred Strejček. …

Sobotka
SOBOTKA – 150 let SDH

V sobotu 15. června proběhly oslavy 150 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Sobotce. Slavnostní průvod vyšel od základní školy a poté co prošel městem zakončil svou cestu na kolbišti pod Humprechtem. V průvodu se představili nejen sobotečtí hasiči ale i hasiči partnerských obcí a také obec Baráčnická ve svých překrásných krojích. Pod Humprechtem proběhlo …