SOBOTKA – Město opět ožilo jarmarečním veselím

Sobotka

Již od roku 1988 probíhá v Sobotce jarmark, který se za těch 22 let zapsal hluboko do povědomí široké veřejnosti. S končícími prázdninami se tak každoročně přijíždí lidé do Sobotky pobavit a odprostit od starostí všedních dní. Nejinak tomu bylo i letos. 22.ročník jarmarku proběhl v sobotu 21. srpna. Program byl rozmanitý a naplánován byl tak, aby oslovil co nejvíce lidí. Náměstí se již od rána plnilo návštěvníky a aby se lidé nevěnovali jen vystavenému zboží ve stáncích, střídaly se na pódiu různé kapely. Ovšem lákadel bylo hodně, na náměstí se v sobotu nacházelo 180 stánků. Naštěstí převažovaly stánky s tradičním jarmarečním zbožím a s tradičním občerstvením. Největší zájem návštěvníků v poledním programu byl o zpěvačku Heidi Janků. Lidé potleskem oceňovali nejen její zpěv, ale také upřímný a vtipný komentář mezi jednotlivými písničkami. Heidi Janků nepřijela do Sobotky s prázdnou, připravená soutěž pro děti byla o spoustu zajímavých dárků. Nedílnou součástí jarmarku je také Festival řemesel, který se každoročně koná v Městském parku. Jde o řemeslný trh s ukázkou výroby různých předmětů. Rozmanitá nabídka ať už dřevěného, keramického nebo proutěného zboží přilákala spoustu lidí i do parku a i zde mohli zhlédnout některé z připravených vystoupení různých skupin. Ruční výroba jakéhokoli výrobku je někdy dost složitá a časově náročná. Někteří to mají vyloženě jako koníček, jiný se tomu věnuje téměř od rána do večera. Nejinak tomu je i u rodiny Zámečníkovy, která vyrábí z materiálu dentrok, jenž je podobný keramice, krásné doplňky do domácnosti již 17 let. Z nezvyklého materiálu zase vyrábí šperky Kateřina Rychtrová. V jejím stánku se samozřejmě objevovaly tradiční šperky z korálků, avšak materiál podobný moduritu vzbuzoval největší pozornost. Aby se návštěvníci nemuseli pokaždé jen koukat, byly připraveny i dílny, v kterých si mohli namalovat obrázek či si vyrobit ozdobu do bytu. Během soboty se dostavilo 6800 platících lidí, avšak progam byl přes celý víkend a odhad organizátorů tak hovoří až o 10 000 návštěvníků. Sobotecký jarmark a Festival řemesel pořádá Občanské sdružení Jarmark, které je ve složení Jiří Suchánek, Dana Vejnárková a Jan Janatka. Příprava takové velké kulturní akce není snadnou záležitostí a pořadatelům proto patří velký dík za dokonalou organizaci.

Redaktor: Jitka Sochorová, kamera: Luděk Vondrouš, střih: Jitka Sochorová


Sobotka
SOBOTKA – Dýňobraní

V pátek 3. listopadu proběhlo v Sobotce Dýňobraní. Zasloužilo se o to Městské kulturní středisko Sobotka a další organizace, které společně připravily bohatý program. Více nám k tomu pověděla vedoucí kulturního střediska Pavlína Havlová. Jaké úkoly musely děti na stezce plnit, to nám pověděla Zdeňka Badová z Mateřského centra Ťapík. Na podloubí před Městským informačním centrem …

Sobotka
SOBOTKA – 525 let od povýšení Sobotky na město

Majitelem panství byl od roku 1497 Jan ze Šelmberka, dlouholetý nejvyšší kancléř a nejvyšší komorník Království českého. Dbal na hospodářskou a kulturní prosperitu kraje. Právě na jeho přímluvu povýšil král Vladislav II. Jagellonský 24. srpna 1498 Sobotku na město. U této příležitosti Městské kulturní středisko vydalo limitovanou výroční turistickou vizitku, kterou si můžete zakoupit …

Sobotka
SOBOTKA – Třešňový jarmark 7. ročník

V sobotu 8. července se sobotecké náměstí zaplnilo trhovci. Konal se tam 7. ročník Třešňového jarmarku. Ten je pravidelnou součástí, závěru festivalu Šrámkova Sobotka. Ani tentokrát nechyběl oblíbený bazárek, dětské dílničky pořádané soboteckou mateřskou školou a samozřejmě nechyběly ani třešně. K tomu všemu vyhrávala dobrá muzika. Výtěžek z Třešňového jarmarku bude použit na nákup lavičky, …