SOBOTKA – Dětské hřiště za sokolovnou

Sobotka

Pro Tělocvičnou jednotu Sokol Sobotka byla sobota 24. září 2011 slavnostním dnem. Na svém pozemku za Sokolovnou pomocí dotace z evropských a národních fondů a za finanční podpory Města Sobotky postavili rozšířené dětské hřiště. Doplněno bylo celkem pět nových prvků. Slavnostního přestřižení pásky se ujali místostarosta Jan Janatka a starostka Sokola paní Jana Šlechtová. Miliónová dotace byla rozdělena do dvou částí. V první bylo realizováno zateplení zadní části budovy Sokola a stropu jeviště. Zakázku realizovala stavební firma Petr Koťátko. V druhé části se jednalo o nákup herních prvků a mobiliáře v hodnotě 171 tis. Kč. Ve výběrovém řízení uspěla firma TR Antoš z Turnova. Dotace pokryla 90% ceny projektu, zbývajících 10% uhradí Město Sobotka. Dalším slavnostním okamžikem pro Sokol Sobotka bylo předání štafetového kolíku, které předznamenává konání XV. Sokolského sletu, který se uskuteční na jaře 2012 v Praze. Místní Tělocvičná jednota se účastní již popatnácté, vždy se velmi těší a slet je pro ně velkým zážitkem. Sokolové společně doufají, že tím bude pro děti také jejich nové krásné hřiště a budou si vážit úsilí, jaké vynaložili na jeho vybudování.

Redaktor: Renata Holubová, kamera a střih: Luděk Vondrouš


Sobotka
SOBOTKA – Zahájení výstavy dřevěných plastik Antonína Jandy

V sobotu 9. března se v Muzeu Fráni Šrámka v Sobotce konala vernisáž výstavy dřevěných plastik Antonína Jandy. Mezi přítomnými hosty byl i historik Karol Bílek a především manželka Antonína Jandy Vlasta a obě děti Marek a Klára. O hudební vložku se postaral žák sobotecké základní školy Yevhen Suprunkov ze školního orchestru Srdcovka, pod vedením Adély Brabcové. Historik …

Sobotka
SOBOTKA – Šrámkovské matiné

Šrámkovské matiné se v Sobotce každoročně koná u příležitosti narození soboteckého rodáka Fráni Šrámka. To letošní proběhlo v muzeu Šrámkova domu v neděli 14. ledna. Úvodní slovo patřilo Marii Sekerové, která všechny přítomné přivítala a představila připravený program. Přednášku „Pátečník Šrámek“ si připravil archivář a historik Jan Bílek. Ukázky četl Tomáš Grindl a Olga Bičišťová. Na závěr ještě …

Sobotka
SOBOTKA – Živé jesličky

Troubení ponocného na soboteckém náměstí v neděli 17. prosince zahájilo tradiční Živé jesličky, které každoročně pořádá Městské kulturní středisko, Obec baráčníků a Základní škola v Sobotce. Na úvod promluvila Pavlína Havlová, která představila živé jesličky. Nechyběli ani koledníci, pasáčci ani Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar. A i když sníh letos opět chyběl, atmosféra byla i tak …