SOBOTKA – Dětské hřiště za sokolovnou

Sobotka

Pro Tělocvičnou jednotu Sokol Sobotka byla sobota 24. září 2011 slavnostním dnem. Na svém pozemku za Sokolovnou pomocí dotace z evropských a národních fondů a za finanční podpory Města Sobotky postavili rozšířené dětské hřiště. Doplněno bylo celkem pět nových prvků. Slavnostního přestřižení pásky se ujali místostarosta Jan Janatka a starostka Sokola paní Jana Šlechtová. Miliónová dotace byla rozdělena do dvou částí. V první bylo realizováno zateplení zadní části budovy Sokola a stropu jeviště. Zakázku realizovala stavební firma Petr Koťátko. V druhé části se jednalo o nákup herních prvků a mobiliáře v hodnotě 171 tis. Kč. Ve výběrovém řízení uspěla firma TR Antoš z Turnova. Dotace pokryla 90% ceny projektu, zbývajících 10% uhradí Město Sobotka. Dalším slavnostním okamžikem pro Sokol Sobotka bylo předání štafetového kolíku, které předznamenává konání XV. Sokolského sletu, který se uskuteční na jaře 2012 v Praze. Místní Tělocvičná jednota se účastní již popatnácté, vždy se velmi těší a slet je pro ně velkým zážitkem. Sokolové společně doufají, že tím bude pro děti také jejich nové krásné hřiště a budou si vážit úsilí, jaké vynaložili na jeho vybudování.

Redaktor: Renata Holubová, kamera a střih: Luděk Vondrouš


Sobotka
SOBOTKA – 525 let od povýšení Sobotky na město

Majitelem panství byl od roku 1497 Jan ze Šelmberka, dlouholetý nejvyšší kancléř a nejvyšší komorník Království českého. Dbal na hospodářskou a kulturní prosperitu kraje. Právě na jeho přímluvu povýšil král Vladislav II. Jagellonský 24. srpna 1498 Sobotku na město. U této příležitosti Městské kulturní středisko vydalo limitovanou výroční turistickou vizitku, kterou si můžete zakoupit …

Sobotka
SOBOTKA – Třešňový jarmark 7. ročník

V sobotu 8. července se sobotecké náměstí zaplnilo trhovci. Konal se tam 7. ročník Třešňového jarmarku. Ten je pravidelnou součástí, závěru festivalu Šrámkova Sobotka. Ani tentokrát nechyběl oblíbený bazárek, dětské dílničky pořádané soboteckou mateřskou školou a samozřejmě nechyběly ani třešně. K tomu všemu vyhrávala dobrá muzika. Výtěžek z Třešňového jarmarku bude použit na nákup lavičky, …

Sobotka
SOBOTKA – Zahájení 67. ročníku Šrámkovy Sobotky

V neděli 2. července byl v sále spořitelny v Sobotce slavnostně zahájen 67. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. Tentokrát s podtitulem „Poslyš, jak zní“. V úvodu nejprve tvůrci slavnostního programu Jan Mrázek a Jakub Doubrava, nechali promluvit důležité osoby. Nejprve ze záznamu zazněla zdravice starosty Sobotky Lubora Jenčka. Následně se slova ujala vedoucí Městského …