SOBOTKA – Deset let od pádu Semtinské lípy

Sobotka

Snad neexistuje obyvatel Sobotky, který by neznal Semtinskou lípu alespoň z vyprávění. V sobotu 22. května se v sále Spořitelny v Sobotce konal vzpomínkový podvečer uspořádaný k desátému výročí pádu Semtinské lípy. Akci pořádalo Městské kulturní středisko Sobotka a Obec baráčníků v Sobotce. Reřisér akce Josef Jindra naplánoval program tak, že vše na sebe plynule navazovalo. Během odpoledne vystoupil sbor Stojmír a Bendl a recitátoři Eva Kordová, Petr Pešek a Božena Švarcová. Zazněly básně například Fráni Šrámka, Josefa Jindry či Jaroslava Seiferta. Na housle a klarinet hrála Anička Matoušková, na klavír ji doprovodila Petra Matoušková. V programu také několikrát vystoupil režisér Bedřich Ludvík se svými písniškami, známými z televizních cyklů dokumentárních pořadů například o stromech nebo rozhlednách. Semtinská lípa se stala symbolem Českého ráje, vysazena byla přibližně v roce 1752. Jako námět posloužila malířům, básníkům i fotografům. Její nádherný mohutný vzhled ale upoutal každého, kdo měl tu možnost spatřit ji na vlastní oči. 27. května 2000 již Semtinská lípa, oslabená předchozími nehodami, nedokázala čelit prudké vichřici s krupobitím a tak se tento den stal dnem jejího pádu. Právě díky básníkům, malířům a fotografům je její památka stále živá. Po skončení pořadu se konala beseda s Karolem Bílkem, který zde představil svou novou knihu o archiváři Františku Dvorském. V knize je popsán celý život pana Dvorského. Vydalo ji Městské kulturní středisko Sobotka a jeho vedoucí Jan Janatka měl z knížky skutečnou radost, hlavně proto, že se týká sobotecké historie.

Redaktor: Jitka Sochorová, kamera a střih: Luděk Vondroouš


Sobotka
SOBOTKA – Šrámkovské matiné

Marie Sekerová přivítala jménem Městského kulturního střediska v Sobotce a jménem spolku Šrámkova Sobotka všechny přítomné, kteří přišli v neděli 15. ledna do Šrámkova domu na už tradiční Šrámkovské matiné. Program letošního matiné připravil režisér Josef Kettner, který také celým programem provázel. Hostem pořadu byla Olga Bičišťová. Ta vzpomínala jak její život ovlivnila tvorba …

Sobotka
SOBOTKA – Živé jesličky

Živé jesličky jsou už neodmyslitelnou součástí vánočního času v Sobotce. Ani letos tomu nebylo jinak a ponocný v neděli 18. prosince, čtyřmi zatroubeními oznámil zlatou neděli. K jesličkám patří i tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří přijeli z daleka. A nechyběli ani koledníci a pasáčci. Během dopoledne bylo v prostorách sobotecké fary otevřené Almárium. Výstava s vánoční výzdobou představuje vzácné exponáty, …

Sobotka
SOBOTKA – Vánoce, Vánoce přicházejí…

V Sobotce ani o vánočních svátcích nezapomínají na seniory. Ve středu 7. prosince proběhl v domě s pečovatelskou službou vánoční program pod názvem Vánoce, Vánoce přicházejí…. Připravilo ho Městské kulturní středisko Sobotka ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obci baráčnickou pro Sobotku a okolí. Účinkující Anna Šímová a František Němeček přednesli pásmo koled, básní a povídání o Vánocích. Na klávesy je …