SOBOTKA – Deset let od pádu Semtinské lípy

Sobotka

Snad neexistuje obyvatel Sobotky, který by neznal Semtinskou lípu alespoň z vyprávění. V sobotu 22. května se v sále Spořitelny v Sobotce konal vzpomínkový podvečer uspořádaný k desátému výročí pádu Semtinské lípy. Akci pořádalo Městské kulturní středisko Sobotka a Obec baráčníků v Sobotce. Reřisér akce Josef Jindra naplánoval program tak, že vše na sebe plynule navazovalo. Během odpoledne vystoupil sbor Stojmír a Bendl a recitátoři Eva Kordová, Petr Pešek a Božena Švarcová. Zazněly básně například Fráni Šrámka, Josefa Jindry či Jaroslava Seiferta. Na housle a klarinet hrála Anička Matoušková, na klavír ji doprovodila Petra Matoušková. V programu také několikrát vystoupil režisér Bedřich Ludvík se svými písniškami, známými z televizních cyklů dokumentárních pořadů například o stromech nebo rozhlednách. Semtinská lípa se stala symbolem Českého ráje, vysazena byla přibližně v roce 1752. Jako námět posloužila malířům, básníkům i fotografům. Její nádherný mohutný vzhled ale upoutal každého, kdo měl tu možnost spatřit ji na vlastní oči. 27. května 2000 již Semtinská lípa, oslabená předchozími nehodami, nedokázala čelit prudké vichřici s krupobitím a tak se tento den stal dnem jejího pádu. Právě díky básníkům, malířům a fotografům je její památka stále živá. Po skončení pořadu se konala beseda s Karolem Bílkem, který zde představil svou novou knihu o archiváři Františku Dvorském. V knize je popsán celý život pana Dvorského. Vydalo ji Městské kulturní středisko Sobotka a jeho vedoucí Jan Janatka měl z knížky skutečnou radost, hlavně proto, že se týká sobotecké historie.

Redaktor: Jitka Sochorová, kamera a střih: Luděk Vondroouš


Sobotka
SOBOTKA – Dětský den na koupališti

S předstihem oslavili dětský den v Sobotce a okolí. Oslava proběhla v neděli 26. května od 14 hodin na koupališti pod Humprechtem. Celou akci připravilo MKS Sobotka ve spolupráci s MC Ťapík, TJ Sokol, soboteckou mateřskou školou a Pionýrskou skupinou Fráni Šrámka. Na úvod se se svým vystoupením představili Sokolové. V průběhu celého odpoledne mohly děti plnit …

Sobotka
SOBOTKA – Baráčníci oslavili 95 let

Vlastenecko dobročinná sdružená obec baráčnická pro Sobotku a okolí byla založená před 95 lety. Toto kulaté výročí oslavili sobotečtí baráčníci v neděli 18. května. Slavnostní průvod vyrazil za doprovodu hudby od Domu pokojného stáří aby prošel městem a následně se vrátil zpět. Následovalo slavnostní zasedání, které vedl rychtář Jiří Hořák. Po krátkém úvodu a představení hostů …

Sobotka
SOBOTKA – Čarodějné odpoledne

Čarodějné odpoledne připravilo pro děti Městské kulturní středisko v Sobotce. Akce se konala v neděli 28. dubna na zahradě Šrámkova domu. Vše ale nejprve začalo v Městském divadle, kde byla od 15 hodin připravena pohádka pro děti. Po pohádce se děti i rodiče přesunuli na zahradu Šrámkova domu, kde je čekal bohatý program. K němu nám už …