SOBOTKA – Deset let od pádu Semtinské lípy

Sobotka

Snad neexistuje obyvatel Sobotky, který by neznal Semtinskou lípu alespoň z vyprávění. V sobotu 22. května se v sále Spořitelny v Sobotce konal vzpomínkový podvečer uspořádaný k desátému výročí pádu Semtinské lípy. Akci pořádalo Městské kulturní středisko Sobotka a Obec baráčníků v Sobotce. Reřisér akce Josef Jindra naplánoval program tak, že vše na sebe plynule navazovalo. Během odpoledne vystoupil sbor Stojmír a Bendl a recitátoři Eva Kordová, Petr Pešek a Božena Švarcová. Zazněly básně například Fráni Šrámka, Josefa Jindry či Jaroslava Seiferta. Na housle a klarinet hrála Anička Matoušková, na klavír ji doprovodila Petra Matoušková. V programu také několikrát vystoupil režisér Bedřich Ludvík se svými písniškami, známými z televizních cyklů dokumentárních pořadů například o stromech nebo rozhlednách. Semtinská lípa se stala symbolem Českého ráje, vysazena byla přibližně v roce 1752. Jako námět posloužila malířům, básníkům i fotografům. Její nádherný mohutný vzhled ale upoutal každého, kdo měl tu možnost spatřit ji na vlastní oči. 27. května 2000 již Semtinská lípa, oslabená předchozími nehodami, nedokázala čelit prudké vichřici s krupobitím a tak se tento den stal dnem jejího pádu. Právě díky básníkům, malířům a fotografům je její památka stále živá. Po skončení pořadu se konala beseda s Karolem Bílkem, který zde představil svou novou knihu o archiváři Františku Dvorském. V knize je popsán celý život pana Dvorského. Vydalo ji Městské kulturní středisko Sobotka a jeho vedoucí Jan Janatka měl z knížky skutečnou radost, hlavně proto, že se týká sobotecké historie.

Redaktor: Jitka Sochorová, kamera a střih: Luděk Vondroouš


Sobotka
SOBOTKA – Dýňobraní

V pátek 3. listopadu proběhlo v Sobotce Dýňobraní. Zasloužilo se o to Městské kulturní středisko Sobotka a další organizace, které společně připravily bohatý program. Více nám k tomu pověděla vedoucí kulturního střediska Pavlína Havlová. Jaké úkoly musely děti na stezce plnit, to nám pověděla Zdeňka Badová z Mateřského centra Ťapík. Na podloubí před Městským informačním centrem …

Sobotka
SOBOTKA – 525 let od povýšení Sobotky na město

Majitelem panství byl od roku 1497 Jan ze Šelmberka, dlouholetý nejvyšší kancléř a nejvyšší komorník Království českého. Dbal na hospodářskou a kulturní prosperitu kraje. Právě na jeho přímluvu povýšil král Vladislav II. Jagellonský 24. srpna 1498 Sobotku na město. U této příležitosti Městské kulturní středisko vydalo limitovanou výroční turistickou vizitku, kterou si můžete zakoupit …

Sobotka
SOBOTKA – Třešňový jarmark 7. ročník

V sobotu 8. července se sobotecké náměstí zaplnilo trhovci. Konal se tam 7. ročník Třešňového jarmarku. Ten je pravidelnou součástí, závěru festivalu Šrámkova Sobotka. Ani tentokrát nechyběl oblíbený bazárek, dětské dílničky pořádané soboteckou mateřskou školou a samozřejmě nechyběly ani třešně. K tomu všemu vyhrávala dobrá muzika. Výtěžek z Třešňového jarmarku bude použit na nákup lavičky, …