SOBOTKA – 520 let od povýšení Sobotky na město

Sobotka

Sobotka slavila 520 let od povýšení na město. Král Vladislav Jagellonský tak učinil na žádost tehdejšího majitele panství Jana ze Šelmberka 24. srpna 1498. Oslavy v Sobotce proběhly od 24. do 26. srpna a staly se tak součástí 30. Soboteckého jarmarku. Na úvod oslav proběhlo v pátek 24. srpna v sále Spořitelny slavnostní zasedání zastupitelstva, kde byli oceněni významní obyvatelé Sobotky. V závěru zastupitelstva došlo ke křtu nového sborníku „Modrá krev Sobotecka“, za nimž stojí historik Karol Bílek. Proběhla také autogramiáda a kdo měl zájem, mohl si novou publikaci nechat podepsat od přítomných autorů. Historickou událostí bylo vystavení tří vzácných soboteckých atributů v budově Městského úřadu. Soboteckou monstranci, privilegii a graduál si mohli návštěvníci prohlédnout v sobotu od 8 do 16 hodin. Další výstava pak probíhala v prostorách Zdravotního střediska. Výstava obrazů Josefa Fejfara byla tématicky rozdělená do několika částí. Návštěvníci mohli vidět krásné zákoutí Sobotky a okolí, Humprecht a nebo třeba Trosky. Sobotecký jarmark se poprvé uskutečnil před 30 lety. Jeho zakladatelem byl MUDr. Ivan Kavka, který jarmark pořádal 20 let.

Kamera a střih: Luděk Vondrouš, komentář četla: Nikola Birklenová


Sobotka
SOBOTKA – 525 let od povýšení Sobotky na město

Majitelem panství byl od roku 1497 Jan ze Šelmberka, dlouholetý nejvyšší kancléř a nejvyšší komorník Království českého. Dbal na hospodářskou a kulturní prosperitu kraje. Právě na jeho přímluvu povýšil král Vladislav II. Jagellonský 24. srpna 1498 Sobotku na město. U této příležitosti Městské kulturní středisko vydalo limitovanou výroční turistickou vizitku, kterou si můžete zakoupit …

Sobotka
SOBOTKA – Třešňový jarmark 7. ročník

V sobotu 8. července se sobotecké náměstí zaplnilo trhovci. Konal se tam 7. ročník Třešňového jarmarku. Ten je pravidelnou součástí, závěru festivalu Šrámkova Sobotka. Ani tentokrát nechyběl oblíbený bazárek, dětské dílničky pořádané soboteckou mateřskou školou a samozřejmě nechyběly ani třešně. K tomu všemu vyhrávala dobrá muzika. Výtěžek z Třešňového jarmarku bude použit na nákup lavičky, …

Sobotka
SOBOTKA – Zahájení 67. ročníku Šrámkovy Sobotky

V neděli 2. července byl v sále spořitelny v Sobotce slavnostně zahájen 67. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. Tentokrát s podtitulem „Poslyš, jak zní“. V úvodu nejprve tvůrci slavnostního programu Jan Mrázek a Jakub Doubrava, nechali promluvit důležité osoby. Nejprve ze záznamu zazněla zdravice starosty Sobotky Lubora Jenčka. Následně se slova ujala vedoucí Městského …