SOBOTKA – 520 let od povýšení Sobotky na město

Sobotka

Sobotka slavila 520 let od povýšení na město. Král Vladislav Jagellonský tak učinil na žádost tehdejšího majitele panství Jana ze Šelmberka 24. srpna 1498. Oslavy v Sobotce proběhly od 24. do 26. srpna a staly se tak součástí 30. Soboteckého jarmarku. Na úvod oslav proběhlo v pátek 24. srpna v sále Spořitelny slavnostní zasedání zastupitelstva, kde byli oceněni významní obyvatelé Sobotky. V závěru zastupitelstva došlo ke křtu nového sborníku „Modrá krev Sobotecka“, za nimž stojí historik Karol Bílek. Proběhla také autogramiáda a kdo měl zájem, mohl si novou publikaci nechat podepsat od přítomných autorů. Historickou událostí bylo vystavení tří vzácných soboteckých atributů v budově Městského úřadu. Soboteckou monstranci, privilegii a graduál si mohli návštěvníci prohlédnout v sobotu od 8 do 16 hodin. Další výstava pak probíhala v prostorách Zdravotního střediska. Výstava obrazů Josefa Fejfara byla tématicky rozdělená do několika částí. Návštěvníci mohli vidět krásné zákoutí Sobotky a okolí, Humprecht a nebo třeba Trosky. Sobotecký jarmark se poprvé uskutečnil před 30 lety. Jeho zakladatelem byl MUDr. Ivan Kavka, který jarmark pořádal 20 let.

Kamera a střih: Luděk Vondrouš, komentář četla: Nikola Birklenová


Sobotka
SOBOTKA – Zahájení výstavy dřevěných plastik Antonína Jandy

V sobotu 9. března se v Muzeu Fráni Šrámka v Sobotce konala vernisáž výstavy dřevěných plastik Antonína Jandy. Mezi přítomnými hosty byl i historik Karol Bílek a především manželka Antonína Jandy Vlasta a obě děti Marek a Klára. O hudební vložku se postaral žák sobotecké základní školy Yevhen Suprunkov ze školního orchestru Srdcovka, pod vedením Adély Brabcové. Historik …

Sobotka
SOBOTKA – Šrámkovské matiné

Šrámkovské matiné se v Sobotce každoročně koná u příležitosti narození soboteckého rodáka Fráni Šrámka. To letošní proběhlo v muzeu Šrámkova domu v neděli 14. ledna. Úvodní slovo patřilo Marii Sekerové, která všechny přítomné přivítala a představila připravený program. Přednášku „Pátečník Šrámek“ si připravil archivář a historik Jan Bílek. Ukázky četl Tomáš Grindl a Olga Bičišťová. Na závěr ještě …

Sobotka
SOBOTKA – Živé jesličky

Troubení ponocného na soboteckém náměstí v neděli 17. prosince zahájilo tradiční Živé jesličky, které každoročně pořádá Městské kulturní středisko, Obec baráčníků a Základní škola v Sobotce. Na úvod promluvila Pavlína Havlová, která představila živé jesličky. Nechyběli ani koledníci, pasáčci ani Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar. A i když sníh letos opět chyběl, atmosféra byla i tak …