SOBOTKA – 520 let od povýšení Sobotky na město

Sobotka

Sobotka slavila 520 let od povýšení na město. Král Vladislav Jagellonský tak učinil na žádost tehdejšího majitele panství Jana ze Šelmberka 24. srpna 1498. Oslavy v Sobotce proběhly od 24. do 26. srpna a staly se tak součástí 30. Soboteckého jarmarku. Na úvod oslav proběhlo v pátek 24. srpna v sále Spořitelny slavnostní zasedání zastupitelstva, kde byli oceněni významní obyvatelé Sobotky. V závěru zastupitelstva došlo ke křtu nového sborníku „Modrá krev Sobotecka“, za nimž stojí historik Karol Bílek. Proběhla také autogramiáda a kdo měl zájem, mohl si novou publikaci nechat podepsat od přítomných autorů. Historickou událostí bylo vystavení tří vzácných soboteckých atributů v budově Městského úřadu. Soboteckou monstranci, privilegii a graduál si mohli návštěvníci prohlédnout v sobotu od 8 do 16 hodin. Další výstava pak probíhala v prostorách Zdravotního střediska. Výstava obrazů Josefa Fejfara byla tématicky rozdělená do několika částí. Návštěvníci mohli vidět krásné zákoutí Sobotky a okolí, Humprecht a nebo třeba Trosky. Sobotecký jarmark se poprvé uskutečnil před 30 lety. Jeho zakladatelem byl MUDr. Ivan Kavka, který jarmark pořádal 20 let.

Kamera a střih: Luděk Vondrouš, komentář četla: Nikola Birklenová


Sobotka
SOBOTKA – Šrámkovské matiné

Marie Sekerová přivítala jménem Městského kulturního střediska v Sobotce a jménem spolku Šrámkova Sobotka všechny přítomné, kteří přišli v neděli 15. ledna do Šrámkova domu na už tradiční Šrámkovské matiné. Program letošního matiné připravil režisér Josef Kettner, který také celým programem provázel. Hostem pořadu byla Olga Bičišťová. Ta vzpomínala jak její život ovlivnila tvorba …

Sobotka
SOBOTKA – Živé jesličky

Živé jesličky jsou už neodmyslitelnou součástí vánočního času v Sobotce. Ani letos tomu nebylo jinak a ponocný v neděli 18. prosince, čtyřmi zatroubeními oznámil zlatou neděli. K jesličkám patří i tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří přijeli z daleka. A nechyběli ani koledníci a pasáčci. Během dopoledne bylo v prostorách sobotecké fary otevřené Almárium. Výstava s vánoční výzdobou představuje vzácné exponáty, …

Sobotka
SOBOTKA – Vánoce, Vánoce přicházejí…

V Sobotce ani o vánočních svátcích nezapomínají na seniory. Ve středu 7. prosince proběhl v domě s pečovatelskou službou vánoční program pod názvem Vánoce, Vánoce přicházejí…. Připravilo ho Městské kulturní středisko Sobotka ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obci baráčnickou pro Sobotku a okolí. Účinkující Anna Šímová a František Němeček přednesli pásmo koled, básní a povídání o Vánocích. Na klávesy je …