NOVÝ BYDŽOV – Turnaj středních škol o pohár starosty

Nový Bydžov

Turnaj středních škol o pohár starosty je název sportovního klání mezi školami z Nového Bydžova. V areálu Vyšší a Střední odborné školy se 30. dubna soutěžilo celkem v devíti disciplínách, kterými byly volejbal, stolní tenis, malá kopaná, přetahování lanem, nohejbal, florbal, šplh, košíková a štafeta. Organizátorem akce je Jaroslav Šedivý, kterého jsme se zeptali, jak tento turnaj vznikl. Školy mezi sebou soupeřily dva dny a byly to Střední škola technická a řemeslná, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Gymnázium a Střední zdravotnická škola. Cenu vítězům předal starosta města Pavel Louda. Po skončení turnaje si studenti vlastnoručně odnesli májku z areálu školy na Masarykovo náměstí, kde ji pomocí techniky postavili. O příjemné zpestření odpoledne se postaral pěvecký soubor Karlováček ze Základní školy Karla IV. Vzhledem k datu 30. dubna a tradici pálení čarodějnic jsme se zeptali ředitele divadla Petra Kruliše, co se na pozdní odpoledne a večer chystá pro bydžovské občany. Pokud někdo přišel na Masarykovo náměstí, ať už odpoledne nebo večer, určitě nelitoval.


Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Město se zapojilo do projektu MAURICE

Město Nový Bydžov se zapojilo do projektu MAURICE, který řeší hospodaření s vodními zdroji ve městech Střední Evropy při adaptaci na změnu klimatu. Každý partner projektu má ve své lokalitě řešit konkrétní problém. V Německu a Itálii se zabývají důsledky klimatických změn na pokles hladin podzemní vody. Chorvatsko a Slovinsko řeší problematiku kvality podzemní vody …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Nové komunitní centrum ve Vysočanech

V pátek 6. října proběhl Den otevřených dveří v nově otevřeném Komunitním centru v obci Vysočany u Nového Bydžova. Toto zařízení vzniklo v budově bývalé školy, kterou Město Nový Bydžov nechalo kompletně zrekonstruovat. Jak bude Komunitní centrum využívané, to nám pověděla tajemnice Městského úřadu v Novém Bydžově Marcela Česáková. Menhiry v tomto areálu stojí už 4 roky. …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Stezka pro chodce a cyklisty Nový Bydžov – Starý Bydžov

Další stezkou pro chodce a cyklisty, která byla v Novém Bydžově dokončena, byla tentokrát realizována společně s obcí Starý Bydžov. Náklady na stavbu 1,5 km dlouhé stezky včetně rezervních chrániček, přesáhly 20 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 15,5 mil. Kč. Ke slavnostnímu dokončení staveb …