NOVÝ BYDŽOV – Přehled významných investic 2006 – 2010

Nový Bydžov

Město Nový Bydžov vydalo DVD o investicích od roku 2006 do současnosti. Jedná se o souhrnný přehled investičních aktivit určený všem zastupitelům.

Celková výše investic za roky 2006 – 2010 byla 164 334 322 Kč. Z toho dotace 82 610 553 Kč.
Další připravované investice: 1. Rekonstrukce ul. J. Maláta
Příprava rekonstrukce vozovky a chodníku včetně veřejného osvětlení v úseku od Penny marketu po hranici města Nový Bydžov ve směru na obec Starý Bydžov. 2. Rekonstrukce ul. Metličanské Příprava rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku od křižovatky s ulicí Dukelskou na hranici Města Nový Bydžov ve směru na obec Králíky. 3. Revitalizace parku před hřbitovem, příprava realizace obnovy veřejné zeleně v parku před hřbitovem ulice V Aleji u. 4. Přestupní terminál – příprava realizace vybudování přestupního terminálu – autobusové nádraží, rekonstrukce navazující ulice – Dr. M. Horákové včetně veřejného osvětlení, vybudování protihlukové stěny mezi prostorem dráhy a obytnou zástavbou. 5. Sběrný dvůr – příprava vybudování sběrného dvora v místě současného sběrného místa s rozšířením areálu pro třídění odpadu. 6. Zateplení Nízkoprahového centra a ZŠ Palackého – příprava realizace energeticky úsporných opatření zahrnujících výměnu oken, dveří, zateplení pláště budov včetně půdního prostoru nebo střechy.

Redaktor: Gabriela Cardalová, kamera a střih: Luděk Vondrouš

 


Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Město se zapojilo do projektu MAURICE

Město Nový Bydžov se zapojilo do projektu MAURICE, který řeší hospodaření s vodními zdroji ve městech Střední Evropy při adaptaci na změnu klimatu. Každý partner projektu má ve své lokalitě řešit konkrétní problém. V Německu a Itálii se zabývají důsledky klimatických změn na pokles hladin podzemní vody. Chorvatsko a Slovinsko řeší problematiku kvality podzemní vody …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Nové komunitní centrum ve Vysočanech

V pátek 6. října proběhl Den otevřených dveří v nově otevřeném Komunitním centru v obci Vysočany u Nového Bydžova. Toto zařízení vzniklo v budově bývalé školy, kterou Město Nový Bydžov nechalo kompletně zrekonstruovat. Jak bude Komunitní centrum využívané, to nám pověděla tajemnice Městského úřadu v Novém Bydžově Marcela Česáková. Menhiry v tomto areálu stojí už 4 roky. …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Stezka pro chodce a cyklisty Nový Bydžov – Starý Bydžov

Další stezkou pro chodce a cyklisty, která byla v Novém Bydžově dokončena, byla tentokrát realizována společně s obcí Starý Bydžov. Náklady na stavbu 1,5 km dlouhé stezky včetně rezervních chrániček, přesáhly 20 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 15,5 mil. Kč. Ke slavnostnímu dokončení staveb …