NOVÝ BYDŽOV – Přehled významných investic 2006 – 2010

Nový Bydžov

Město Nový Bydžov vydalo DVD o investicích od roku 2006 do současnosti. Jedná se o souhrnný přehled investičních aktivit určený všem zastupitelům.

Celková výše investic za roky 2006 – 2010 byla 164 334 322 Kč. Z toho dotace 82 610 553 Kč.
Další připravované investice: 1. Rekonstrukce ul. J. Maláta
Příprava rekonstrukce vozovky a chodníku včetně veřejného osvětlení v úseku od Penny marketu po hranici města Nový Bydžov ve směru na obec Starý Bydžov. 2. Rekonstrukce ul. Metličanské Příprava rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku od křižovatky s ulicí Dukelskou na hranici Města Nový Bydžov ve směru na obec Králíky. 3. Revitalizace parku před hřbitovem, příprava realizace obnovy veřejné zeleně v parku před hřbitovem ulice V Aleji u. 4. Přestupní terminál – příprava realizace vybudování přestupního terminálu – autobusové nádraží, rekonstrukce navazující ulice – Dr. M. Horákové včetně veřejného osvětlení, vybudování protihlukové stěny mezi prostorem dráhy a obytnou zástavbou. 5. Sběrný dvůr – příprava vybudování sběrného dvora v místě současného sběrného místa s rozšířením areálu pro třídění odpadu. 6. Zateplení Nízkoprahového centra a ZŠ Palackého – příprava realizace energeticky úsporných opatření zahrnujících výměnu oken, dveří, zateplení pláště budov včetně půdního prostoru nebo střechy.

Redaktor: Gabriela Cardalová, kamera a střih: Luděk Vondrouš

 


Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Stezka pro chodce a cyklisty Nový Bydžov – Starý Bydžov

Další stezkou pro chodce a cyklisty, která byla v Novém Bydžově dokončena, byla tentokrát realizována společně s obcí Starý Bydžov. Náklady na stavbu 1,5 km dlouhé stezky včetně rezervních chrániček, přesáhly 20 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 15,5 mil. Kč. Ke slavnostnímu dokončení staveb …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Nová stezka pro chodce a cyklisty Pražské Předměstím – Chudonice

V uplynulých dnech byla v Novém Bydžově dokončená nová společná stezka pro chodce a cyklisty. Stezka je mezi Pražským Předměstím a Chudonicemi a měří 564 m. Vybudování stezky včetně kabelových komor, nového veřejného osvětlení a sadových úprav, přišlo na 6,9 mil. Kč. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 2,2 mil. Kč. Oprava …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Rozšířené Rákosníčkovo hřiště

O tom, že v Novém Bydžově dbají na kvalitu bydlení svých obyvatel, svědčí stále větší vybavenost pro sport a volný čas ve veřejném prostoru. Jednou z posledních akcí v tomto ohledu bylo rozšíření Rákosníčkova hřiště. Co bylo podnětem k této realizaci v hodnotě 1 mil. Kč a co vše bylo vybudováno, to nám pověděl místostarosta Nového Bydžova …