NOVÝ BYDŽOV – Otevřená škola 2010

Nový Bydžov

V sobotu 19. června se na Základní škole Václava Klimenta Klicpery pořádal den otevřených dveří. Otevřená škola 2010, jak zní oficiální název akce, se pořádá pravidelně, a to vždy ve dvouletém intervalu. Otevřená škola probíhala ve dnech 18. a 19. června. Program byl velice bohatý. Žáci na dnu otevřených dveří především představovali svoje mimoškolní aktivity a své koníčky. Každá učebna byla vyzdobena do určitého stylu, jako například les, sport, pravěk, vesmír, květinářství, kde probíhal i prodej květin. Mohli jsme zde vidět i rodinné mazlíčky, které si děti do školy přinesly. Tuto výzdobu si připravili především žáci prvního stupně. Druhý stupeň představil veřejnosti své koníčky, kterými byly například sport, umění, chovatelství, modelářství. V učebně fyziky, kde si program připravili žáci 8. A, nám byly ukázány různé pokusy. Dokonce si jeden student dal takovou práci, že uvedl do provozu sto let starý parní stroj. Dále byly veřejnosti představeny pokusy jako rozklad světla a pomocí induktoru vytvořený blesk. Další pokusy probíhaly v učebně chemie. Nechyběly ani sportovní akce. Součástí Otevřené školy bylo i filmové představení krátkých filmů a pohádek v Jiráskově divadle, kde byl vstup zdarma. Dobrovolný vstup byl při návštěvě školy. Občerstvení bylo zajištěno na školním dvoře a v bufetu.

Redaktor: Štěpánka Kolačná, kamera a střih: Luděk Vondrouš


Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Stezka pro chodce a cyklisty Nový Bydžov – Starý Bydžov

Další stezkou pro chodce a cyklisty, která byla v Novém Bydžově dokončena, byla tentokrát realizována společně s obcí Starý Bydžov. Náklady na stavbu 1,5 km dlouhé stezky včetně rezervních chrániček, přesáhly 20 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 15,5 mil. Kč. Ke slavnostnímu dokončení staveb …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Nová stezka pro chodce a cyklisty Pražské Předměstím – Chudonice

V uplynulých dnech byla v Novém Bydžově dokončená nová společná stezka pro chodce a cyklisty. Stezka je mezi Pražským Předměstím a Chudonicemi a měří 564 m. Vybudování stezky včetně kabelových komor, nového veřejného osvětlení a sadových úprav, přišlo na 6,9 mil. Kč. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 2,2 mil. Kč. Oprava …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Rozšířené Rákosníčkovo hřiště

O tom, že v Novém Bydžově dbají na kvalitu bydlení svých obyvatel, svědčí stále větší vybavenost pro sport a volný čas ve veřejném prostoru. Jednou z posledních akcí v tomto ohledu bylo rozšíření Rákosníčkova hřiště. Co bylo podnětem k této realizaci v hodnotě 1 mil. Kč a co vše bylo vybudováno, to nám pověděl místostarosta Nového Bydžova …