NOVÝ BYDŽOV – Otevřená škola 2010

Nový Bydžov

V sobotu 19. června se na Základní škole Václava Klimenta Klicpery pořádal den otevřených dveří. Otevřená škola 2010, jak zní oficiální název akce, se pořádá pravidelně, a to vždy ve dvouletém intervalu. Otevřená škola probíhala ve dnech 18. a 19. června. Program byl velice bohatý. Žáci na dnu otevřených dveří především představovali svoje mimoškolní aktivity a své koníčky. Každá učebna byla vyzdobena do určitého stylu, jako například les, sport, pravěk, vesmír, květinářství, kde probíhal i prodej květin. Mohli jsme zde vidět i rodinné mazlíčky, které si děti do školy přinesly. Tuto výzdobu si připravili především žáci prvního stupně. Druhý stupeň představil veřejnosti své koníčky, kterými byly například sport, umění, chovatelství, modelářství. V učebně fyziky, kde si program připravili žáci 8. A, nám byly ukázány různé pokusy. Dokonce si jeden student dal takovou práci, že uvedl do provozu sto let starý parní stroj. Dále byly veřejnosti představeny pokusy jako rozklad světla a pomocí induktoru vytvořený blesk. Další pokusy probíhaly v učebně chemie. Nechyběly ani sportovní akce. Součástí Otevřené školy bylo i filmové představení krátkých filmů a pohádek v Jiráskově divadle, kde byl vstup zdarma. Dobrovolný vstup byl při návštěvě školy. Občerstvení bylo zajištěno na školním dvoře a v bufetu.

Redaktor: Štěpánka Kolačná, kamera a střih: Luděk Vondrouš


Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Město se zapojilo do projektu MAURICE

Město Nový Bydžov se zapojilo do projektu MAURICE, který řeší hospodaření s vodními zdroji ve městech Střední Evropy při adaptaci na změnu klimatu. Každý partner projektu má ve své lokalitě řešit konkrétní problém. V Německu a Itálii se zabývají důsledky klimatických změn na pokles hladin podzemní vody. Chorvatsko a Slovinsko řeší problematiku kvality podzemní vody …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Nové komunitní centrum ve Vysočanech

V pátek 6. října proběhl Den otevřených dveří v nově otevřeném Komunitním centru v obci Vysočany u Nového Bydžova. Toto zařízení vzniklo v budově bývalé školy, kterou Město Nový Bydžov nechalo kompletně zrekonstruovat. Jak bude Komunitní centrum využívané, to nám pověděla tajemnice Městského úřadu v Novém Bydžově Marcela Česáková. Menhiry v tomto areálu stojí už 4 roky. …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Stezka pro chodce a cyklisty Nový Bydžov – Starý Bydžov

Další stezkou pro chodce a cyklisty, která byla v Novém Bydžově dokončena, byla tentokrát realizována společně s obcí Starý Bydžov. Náklady na stavbu 1,5 km dlouhé stezky včetně rezervních chrániček, přesáhly 20 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 15,5 mil. Kč. Ke slavnostnímu dokončení staveb …