NOVÝ BYDŽOV – Noc s Andersenem

Nový Bydžov

V Novém Bydžově se v pátek 26. března konala tradiční Noc s Andersenem. V jeden den v roce se pořádá takováto akce, a to v rámci výročí narození Hanse Christiana Andersena, což je 2. dubna. Děti, které se tohoto setkání účastnily v Novém Bydžově, měly připravený zajímavý program. V podvečerních hodinách se byly podívat v psím útulku a po návratu měly z výletu něco nakreslit. Následovala malá beseda s dětmi, kdy se jich pracovnice knihovny ptala na jejich nejoblíbenější pohádku a na nejoblíbenější večerníček. S velkým nadšením děti odpovídaly také na hádanky. Pracovnice knihovny připravily pro děti překvapení, kterým byl stůl plný všelijakých dobrot. A děti byly z překvapení opravdu nadšené. Noc s Andersenem vymysleli pracovníci knihovny v Uherském Hradišti před deseti lety. Jelikož se akce setkala s úspěchem, postupně se v následujících letech přidávala další města. Nyní se Noc s Andersenem pořádá nejen v knihovnách, ale i v domovech dětí a mládeže, v nemocnicích, v družinách a v nízkoprahových centrech. V dnešní době se akce rozšířila i za hranice našeho státu. Po večeři děti vyráběly velikonoční dekoraci, ovečku z popcornu, aby se mohly rodičům pochlubit a obdarovat je. Při výrobě ovečky četly knihovnice dětem z knihy od Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu. Program byl vymyšlen dlouho do noci, ale naplánován byl i spánek. Akce končila kolem osmé hodiny ráno. Děti dostaly na památku pamětní list.

Redaktor: Jitka Sochorová, kamera: Luděk Vondrouš, střih: Jitka Sochorová


Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Město se zapojilo do projektu MAURICE

Město Nový Bydžov se zapojilo do projektu MAURICE, který řeší hospodaření s vodními zdroji ve městech Střední Evropy při adaptaci na změnu klimatu. Každý partner projektu má ve své lokalitě řešit konkrétní problém. V Německu a Itálii se zabývají důsledky klimatických změn na pokles hladin podzemní vody. Chorvatsko a Slovinsko řeší problematiku kvality podzemní vody …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Nové komunitní centrum ve Vysočanech

V pátek 6. října proběhl Den otevřených dveří v nově otevřeném Komunitním centru v obci Vysočany u Nového Bydžova. Toto zařízení vzniklo v budově bývalé školy, kterou Město Nový Bydžov nechalo kompletně zrekonstruovat. Jak bude Komunitní centrum využívané, to nám pověděla tajemnice Městského úřadu v Novém Bydžově Marcela Česáková. Menhiry v tomto areálu stojí už 4 roky. …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Stezka pro chodce a cyklisty Nový Bydžov – Starý Bydžov

Další stezkou pro chodce a cyklisty, která byla v Novém Bydžově dokončena, byla tentokrát realizována společně s obcí Starý Bydžov. Náklady na stavbu 1,5 km dlouhé stezky včetně rezervních chrániček, přesáhly 20 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 15,5 mil. Kč. Ke slavnostnímu dokončení staveb …