NOVÝ BYDŽOV – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nový Bydžov

V pondělí 11. ledna bylo slavnostně otevřeno nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Novém Bydžově. Zařízení mohou navštěvovat všichni bez ohledu na svůj etnický a sociální původ ve věkovém rozmezí od 6 do 26 let. Název zařízení je stylový a dobře zapamatovatelný, jmenuje se DoPatra. Na úvod přivítala všechny přítomné Štěpánka Holmanová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Duha. V krátkém proslovu vyslovila přání, aby bylo zařízení hojně využíváno a aby splnilo svůj účel. K návštěvníkům promluvil také starosta Nového Bydžova Pavel Louda. Přivítal vzácného hosta – radního Královéhradeckého kraje Miroslava Uchytila a popřál nízkoprahovému zařízení hodně štěstí. Následovalo vystoupení tanečního kroužku Děti z města. Slavnostního přestřižení pásky se ujal starosta Pavel Louda a ředitelka Duhy Štěpánka Holmanová. Poděkování patří všem, kteří dělají něco pro děti. Jitka Boťánková, členka dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Duha, děkovala starostovi za pomoc při realizaci a třem dámám, které mu v tom pomáhaly, paní Luskové, Česákové a Holmanové, dala květiny. O výzdobu v nízkoprahovém zařízení se postaraly děti, které chodily na doučování, a děti ze Základní školy praktické z Nového Bydžova. Na závěr opět vystoupily břišní tanečnice. Nízkoprahové zařízení DoPatra nabízí například smysluplné trávení volného času, pomoc a poradenství ve složitých životních situacích a pomoc se školou.

Redaktor: Jitka Sochorová, kamera: Luděk Vondrouš, střih: Jitka Sochorová


Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Stezka pro chodce a cyklisty Nový Bydžov – Starý Bydžov

Další stezkou pro chodce a cyklisty, která byla v Novém Bydžově dokončena, byla tentokrát realizována společně s obcí Starý Bydžov. Náklady na stavbu 1,5 km dlouhé stezky včetně rezervních chrániček, přesáhly 20 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 15,5 mil. Kč. Ke slavnostnímu dokončení staveb …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Nová stezka pro chodce a cyklisty Pražské Předměstím – Chudonice

V uplynulých dnech byla v Novém Bydžově dokončená nová společná stezka pro chodce a cyklisty. Stezka je mezi Pražským Předměstím a Chudonicemi a měří 564 m. Vybudování stezky včetně kabelových komor, nového veřejného osvětlení a sadových úprav, přišlo na 6,9 mil. Kč. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 2,2 mil. Kč. Oprava …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Rozšířené Rákosníčkovo hřiště

O tom, že v Novém Bydžově dbají na kvalitu bydlení svých obyvatel, svědčí stále větší vybavenost pro sport a volný čas ve veřejném prostoru. Jednou z posledních akcí v tomto ohledu bylo rozšíření Rákosníčkova hřiště. Co bylo podnětem k této realizaci v hodnotě 1 mil. Kč a co vše bylo vybudováno, to nám pověděl místostarosta Nového Bydžova …