NOVÝ BYDŽOV – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nový Bydžov

V pondělí 11. ledna bylo slavnostně otevřeno nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Novém Bydžově. Zařízení mohou navštěvovat všichni bez ohledu na svůj etnický a sociální původ ve věkovém rozmezí od 6 do 26 let. Název zařízení je stylový a dobře zapamatovatelný, jmenuje se DoPatra. Na úvod přivítala všechny přítomné Štěpánka Holmanová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Duha. V krátkém proslovu vyslovila přání, aby bylo zařízení hojně využíváno a aby splnilo svůj účel. K návštěvníkům promluvil také starosta Nového Bydžova Pavel Louda. Přivítal vzácného hosta – radního Královéhradeckého kraje Miroslava Uchytila a popřál nízkoprahovému zařízení hodně štěstí. Následovalo vystoupení tanečního kroužku Děti z města. Slavnostního přestřižení pásky se ujal starosta Pavel Louda a ředitelka Duhy Štěpánka Holmanová. Poděkování patří všem, kteří dělají něco pro děti. Jitka Boťánková, členka dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Duha, děkovala starostovi za pomoc při realizaci a třem dámám, které mu v tom pomáhaly, paní Luskové, Česákové a Holmanové, dala květiny. O výzdobu v nízkoprahovém zařízení se postaraly děti, které chodily na doučování, a děti ze Základní školy praktické z Nového Bydžova. Na závěr opět vystoupily břišní tanečnice. Nízkoprahové zařízení DoPatra nabízí například smysluplné trávení volného času, pomoc a poradenství ve složitých životních situacích a pomoc se školou.

Redaktor: Jitka Sochorová, kamera: Luděk Vondrouš, střih: Jitka Sochorová


Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Město se zapojilo do projektu MAURICE

Město Nový Bydžov se zapojilo do projektu MAURICE, který řeší hospodaření s vodními zdroji ve městech Střední Evropy při adaptaci na změnu klimatu. Každý partner projektu má ve své lokalitě řešit konkrétní problém. V Německu a Itálii se zabývají důsledky klimatických změn na pokles hladin podzemní vody. Chorvatsko a Slovinsko řeší problematiku kvality podzemní vody …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Nové komunitní centrum ve Vysočanech

V pátek 6. října proběhl Den otevřených dveří v nově otevřeném Komunitním centru v obci Vysočany u Nového Bydžova. Toto zařízení vzniklo v budově bývalé školy, kterou Město Nový Bydžov nechalo kompletně zrekonstruovat. Jak bude Komunitní centrum využívané, to nám pověděla tajemnice Městského úřadu v Novém Bydžově Marcela Česáková. Menhiry v tomto areálu stojí už 4 roky. …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Stezka pro chodce a cyklisty Nový Bydžov – Starý Bydžov

Další stezkou pro chodce a cyklisty, která byla v Novém Bydžově dokončena, byla tentokrát realizována společně s obcí Starý Bydžov. Náklady na stavbu 1,5 km dlouhé stezky včetně rezervních chrániček, přesáhly 20 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 15,5 mil. Kč. Ke slavnostnímu dokončení staveb …