NOVÝ BYDŽOV – Ekologická zátěž po bývalém podniku Kovoplast

Nový Bydžov

Mnoho zemí ve střední Evropě řeší dopady znečištění podzemních vod, ke kterému docházelo od konce 19. století a ve 20. století v důsledku nesprávného zacházení se škodlivými látkami, zejména v průmyslové výrobě. Takový problém řeší i město Nový Bydžov, které se musí vypořádat s rozsáhlým znečištěním po bývalém podniku Kovoplast. Díky programu Evropské unie – Interreg Central Europe, se mohl Nový Bydžov zapojit do projektu AMIIGA a společně s dalšími partnery projektu ze šesti zemí střední Evropy najít řešení vedoucí k odstranění závažného znečištění na svém území. Projekt AMIIGA probíhá od září 2016 do srpna 2019 a navazuje tak na předešlé projekty MAGIC a FOKS. Město Nový Bydžov nezapomíná na své obyvatele. Pro ně zřídilo webové stránky, kde lidé ze zasažených oblastí mohou pravidelně sledovat kroky, které město koná, a kde je možné také o daném tématu komunikovat. Do projektu AMIIGA je také zapojena Technická univerzita Liberec.

Kamera a střih: Luděk Vondrouš, komentář četla: Nikola Birklenová, záběry TU Liberec – CITTADELLA


Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Město se zapojilo do projektu MAURICE

Město Nový Bydžov se zapojilo do projektu MAURICE, který řeší hospodaření s vodními zdroji ve městech Střední Evropy při adaptaci na změnu klimatu. Každý partner projektu má ve své lokalitě řešit konkrétní problém. V Německu a Itálii se zabývají důsledky klimatických změn na pokles hladin podzemní vody. Chorvatsko a Slovinsko řeší problematiku kvality podzemní vody …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Nové komunitní centrum ve Vysočanech

V pátek 6. října proběhl Den otevřených dveří v nově otevřeném Komunitním centru v obci Vysočany u Nového Bydžova. Toto zařízení vzniklo v budově bývalé školy, kterou Město Nový Bydžov nechalo kompletně zrekonstruovat. Jak bude Komunitní centrum využívané, to nám pověděla tajemnice Městského úřadu v Novém Bydžově Marcela Česáková. Menhiry v tomto areálu stojí už 4 roky. …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Stezka pro chodce a cyklisty Nový Bydžov – Starý Bydžov

Další stezkou pro chodce a cyklisty, která byla v Novém Bydžově dokončena, byla tentokrát realizována společně s obcí Starý Bydžov. Náklady na stavbu 1,5 km dlouhé stezky včetně rezervních chrániček, přesáhly 20 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 15,5 mil. Kč. Ke slavnostnímu dokončení staveb …