NOVÝ BYDŽOV – 132. studentská merenda

Nový Bydžov

Tradiční oslava studentské mládeže se po pěti letech opět konala v Novém Bydžově, a to v pátek 25. června. Merenda je krásný studentský zvyk s dlouholetou historií. I ta letošní byla zahájena příjezdem kočáru před dům, kde si pantáta vyzvedl svou panímámu. Právě oni dva jsou nejdůležitějšími postavami merendy. Pantáta se poté společně s panímámou vydal na cestu k radnici, kde byli slavnostně přivítáni. Zazněla studentská hymna, na kterou všichni přítomní povstali, a pak si již vzal slovo ceremoniář. Z rukou starosty Pavla Loudy obdrželi darem dva sudy piva a studentský prapor, na který symbolicky připevnili stuhu 132. merendy. První merenda proběhla již v roce 1750 a konala se každý rok na konci prázdnin, kdy studenti odjížděli na studia a loučili se svými láskami. Dnes je merenda pořádána při zvláštních příležitostech města, 132. merenda se tak koná při příležitosti výročí 705 let od první písemné zmínky o Novém Bydžově. Ve velké zasedací síni Městského úřadu přivítal starosta města Pavel Louda vzácné hosty, mezi kterými byl i exprimátor slovenského Brezna, jenž stál u zrodu nyní již desetileté spolupráce s Novým Bydžovem, Vladimír Faško, primátor rumunského města Nadlac Vasile Ciceac a starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil. Z rukou exprimátora Vladimíra Faška a hlavní kontrolorky Ingrid Veverkové převzal Pavel Louda čestné občanství města Brezna, za které ze srdce poděkoval. O historii města Nový Bydžov a studentské merendy přítomným vyprávěl ředitel Městského muzea Jaroslav Prokop. Po něm následoval slavnostní podpis Mezinárodní partnerské smlouvy mezi Nadlacem a Novým Bydžovem. Vzácné hosty z partnerských měst přišli přivítat pantáta s panímámou a proběhlo také fotografování s primátorem Nadlacu. Na náměstí se mezitím konaly zajímavé soutěže mezi studenty a všichni se při krásném studentkém zvyku výborně bavili. 133. merenda se uskuteční v roce 2015 při oslavách 710 výročí založení města Nový Bydžov.

Redaktor: Jitka Sochorová, kamera a střih: Luděk Vondrouš


Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Město se zapojilo do projektu MAURICE

Město Nový Bydžov se zapojilo do projektu MAURICE, který řeší hospodaření s vodními zdroji ve městech Střední Evropy při adaptaci na změnu klimatu. Každý partner projektu má ve své lokalitě řešit konkrétní problém. V Německu a Itálii se zabývají důsledky klimatických změn na pokles hladin podzemní vody. Chorvatsko a Slovinsko řeší problematiku kvality podzemní vody …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Nové komunitní centrum ve Vysočanech

V pátek 6. října proběhl Den otevřených dveří v nově otevřeném Komunitním centru v obci Vysočany u Nového Bydžova. Toto zařízení vzniklo v budově bývalé školy, kterou Město Nový Bydžov nechalo kompletně zrekonstruovat. Jak bude Komunitní centrum využívané, to nám pověděla tajemnice Městského úřadu v Novém Bydžově Marcela Česáková. Menhiry v tomto areálu stojí už 4 roky. …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Stezka pro chodce a cyklisty Nový Bydžov – Starý Bydžov

Další stezkou pro chodce a cyklisty, která byla v Novém Bydžově dokončena, byla tentokrát realizována společně s obcí Starý Bydžov. Náklady na stavbu 1,5 km dlouhé stezky včetně rezervních chrániček, přesáhly 20 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 15,5 mil. Kč. Ke slavnostnímu dokončení staveb …