NOVÝ BYDŽOV – Starostův pohádkový park

Nový Bydžov

V pátek 11. října se v parku u Kostela svaté Trojice v Novém Bydžově konalo tradiční soutěžní odpoledne pro děti. Své úkoly malí soutěžící plnili u jednotlivých stanovišť, kde na ně čekali pohádkové bytosti se sladkou odměnou v podobě lízátek, bonbónů nebo čokalád. Jak vlastně akce s názvem Starostův pohádkový park přišla ke svému jménu, to nám pověděl starosta Nového Bydžova Pavel Louda. Po šestnácté hodině, kdy starosta krátkým proslovem přivítal nejen děti, ale i jejich rodiče, předvedla skupina Metropollis ukázku historických soubojů v dobových kostýmech ze 16. století. Následovalo vystoupení mažoretek z Mateřské školy Palackého a hned po nich nám zazpívaly děti z Mateřské školy Sluníčko. Pak už nic nebránilo tomu, aby děti vybojovaly svá malá vítězství v jednotlivých zastaveních a opekly si zaslouženého buřta. To byl zároveň jeden z úkolů, pod příznačným názvem „Otesánek”. Zbytek energie mohly využít k dovádění ve skákacím hradu nebo k prohlídce hasičského vozu. Co nového tento ročník přinesl a jak soutěž probíhá, nám popsala organizátorka akce Daniela Lusková. Před zakončením akce byly tradičně vyhodnoceny tři nejkrásnější vlastnoručně vyrobené lampiony. I přes nepřízeň počasí byla účast vysoká a všichni se dobře bavili. A vy kdo jste nebyli, přijďte za rok na pátý ročník Starostova pohádkového parku.

Redaktor: Kateřina Demlová, kamera a střih: Luděk Vondrouš

https://www.youtube.com/watch?v=HqQmq3J_QAg


Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Město se zapojilo do projektu MAURICE

Město Nový Bydžov se zapojilo do projektu MAURICE, který řeší hospodaření s vodními zdroji ve městech Střední Evropy při adaptaci na změnu klimatu. Každý partner projektu má ve své lokalitě řešit konkrétní problém. V Německu a Itálii se zabývají důsledky klimatických změn na pokles hladin podzemní vody. Chorvatsko a Slovinsko řeší problematiku kvality podzemní vody …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Nové komunitní centrum ve Vysočanech

V pátek 6. října proběhl Den otevřených dveří v nově otevřeném Komunitním centru v obci Vysočany u Nového Bydžova. Toto zařízení vzniklo v budově bývalé školy, kterou Město Nový Bydžov nechalo kompletně zrekonstruovat. Jak bude Komunitní centrum využívané, to nám pověděla tajemnice Městského úřadu v Novém Bydžově Marcela Česáková. Menhiry v tomto areálu stojí už 4 roky. …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Stezka pro chodce a cyklisty Nový Bydžov – Starý Bydžov

Další stezkou pro chodce a cyklisty, která byla v Novém Bydžově dokončena, byla tentokrát realizována společně s obcí Starý Bydžov. Náklady na stavbu 1,5 km dlouhé stezky včetně rezervních chrániček, přesáhly 20 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 15,5 mil. Kč. Ke slavnostnímu dokončení staveb …