NOVÝ BYDŽOV – Starostův pohádkový park

Nový Bydžov

V pátek 11. října se v parku u Kostela svaté Trojice v Novém Bydžově konalo tradiční soutěžní odpoledne pro děti. Své úkoly malí soutěžící plnili u jednotlivých stanovišť, kde na ně čekali pohádkové bytosti se sladkou odměnou v podobě lízátek, bonbónů nebo čokalád. Jak vlastně akce s názvem Starostův pohádkový park přišla ke svému jménu, to nám pověděl starosta Nového Bydžova Pavel Louda. Po šestnácté hodině, kdy starosta krátkým proslovem přivítal nejen děti, ale i jejich rodiče, předvedla skupina Metropollis ukázku historických soubojů v dobových kostýmech ze 16. století. Následovalo vystoupení mažoretek z Mateřské školy Palackého a hned po nich nám zazpívaly děti z Mateřské školy Sluníčko. Pak už nic nebránilo tomu, aby děti vybojovaly svá malá vítězství v jednotlivých zastaveních a opekly si zaslouženého buřta. To byl zároveň jeden z úkolů, pod příznačným názvem „Otesánek”. Zbytek energie mohly využít k dovádění ve skákacím hradu nebo k prohlídce hasičského vozu. Co nového tento ročník přinesl a jak soutěž probíhá, nám popsala organizátorka akce Daniela Lusková. Před zakončením akce byly tradičně vyhodnoceny tři nejkrásnější vlastnoručně vyrobené lampiony. I přes nepřízeň počasí byla účast vysoká a všichni se dobře bavili. A vy kdo jste nebyli, přijďte za rok na pátý ročník Starostova pohádkového parku.

Redaktor: Kateřina Demlová, kamera a střih: Luděk Vondrouš

https://www.youtube.com/watch?v=HqQmq3J_QAg


Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Stezka pro chodce a cyklisty Nový Bydžov – Starý Bydžov

Další stezkou pro chodce a cyklisty, která byla v Novém Bydžově dokončena, byla tentokrát realizována společně s obcí Starý Bydžov. Náklady na stavbu 1,5 km dlouhé stezky včetně rezervních chrániček, přesáhly 20 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 15,5 mil. Kč. Ke slavnostnímu dokončení staveb …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Nová stezka pro chodce a cyklisty Pražské Předměstím – Chudonice

V uplynulých dnech byla v Novém Bydžově dokončená nová společná stezka pro chodce a cyklisty. Stezka je mezi Pražským Předměstím a Chudonicemi a měří 564 m. Vybudování stezky včetně kabelových komor, nového veřejného osvětlení a sadových úprav, přišlo na 6,9 mil. Kč. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 2,2 mil. Kč. Oprava …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Rozšířené Rákosníčkovo hřiště

O tom, že v Novém Bydžově dbají na kvalitu bydlení svých obyvatel, svědčí stále větší vybavenost pro sport a volný čas ve veřejném prostoru. Jednou z posledních akcí v tomto ohledu bylo rozšíření Rákosníčkova hřiště. Co bylo podnětem k této realizaci v hodnotě 1 mil. Kč a co vše bylo vybudováno, to nám pověděl místostarosta Nového Bydžova …