NOVÝ BYDŽOV – Nový kamerový systém

Nový Bydžov

Parčík u kostela sv. Vavřince v Novém Bydžově. Tady došlo před časem ke znásilnění. Také tato lokalita bude zanedlouho monitorována městským kamerovým systémem. Jeho příprava a instalace v současné době vrcholí. Jde o investici za 3 miliony 300 tisíc korun, investici, po níž volali sami obyvatelé Nového Bydžova. Městská policie tak konečně dostane k dispozici dostatečný počet kamer a moderní dohledové centrum umístěné v budově Radnice. Po konzultaci s Ministerstvem vnitra, které poskytlo miliónovou dotaci, byl projekt rozšířen i o připojení místního oddělení Policie České republiky. Možnost online sledování kamer umístěných na těch nejproblémovějších místech budou mít tedy obě bezpečnostní složky ve městě. Archivace záznamů z kamer bude v průměru jeden až dva týdny a bude nastavena specificky pro každou kameru. Kamerový systém v Novém Bydžově rozhodně zvýší kvalitu zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti zejména v nočních hodinách. Současné kamery na novobydžovském Masarykově náměstí budou tedy zanedlouho minulostí. Nahradí je nový kamerový systém postihující deset problémových lokalit a do budoucna přibudou kamery další.

Redaktor: Jaromír Klokočník, kamera: Jaromír Klokočník, střih: Luděk Vondrouš


Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Město se zapojilo do projektu MAURICE

Město Nový Bydžov se zapojilo do projektu MAURICE, který řeší hospodaření s vodními zdroji ve městech Střední Evropy při adaptaci na změnu klimatu. Každý partner projektu má ve své lokalitě řešit konkrétní problém. V Německu a Itálii se zabývají důsledky klimatických změn na pokles hladin podzemní vody. Chorvatsko a Slovinsko řeší problematiku kvality podzemní vody …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Nové komunitní centrum ve Vysočanech

V pátek 6. října proběhl Den otevřených dveří v nově otevřeném Komunitním centru v obci Vysočany u Nového Bydžova. Toto zařízení vzniklo v budově bývalé školy, kterou Město Nový Bydžov nechalo kompletně zrekonstruovat. Jak bude Komunitní centrum využívané, to nám pověděla tajemnice Městského úřadu v Novém Bydžově Marcela Česáková. Menhiry v tomto areálu stojí už 4 roky. …

Nový Bydžov
NOVÝ BYDŽOV – Stezka pro chodce a cyklisty Nový Bydžov – Starý Bydžov

Další stezkou pro chodce a cyklisty, která byla v Novém Bydžově dokončena, byla tentokrát realizována společně s obcí Starý Bydžov. Náklady na stavbu 1,5 km dlouhé stezky včetně rezervních chrániček, přesáhly 20 mil. Kč včetně DPH. Získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla ve výši 15,5 mil. Kč. Ke slavnostnímu dokončení staveb …