MĚNÍK – Pozvánka do obce

Měník

V Královéhradeckém kraji, 5 kilometrů od Nového Bydžova, leží malá obec Měník. Je součástí mikroregionu Cidlina. V malebné obci žije celkem 610 obyvatel. Přímo v Měníku sídlí obecní úřad, pošta, škola, školka a kostel s dřevěnou zvoničkou z roku 1689. V obci se nachází drobní živnostníci, mezi nimi najdeme například vyhlášenou pekárnu pana Libora Obešla a výrobu svíček. Milovníci koní budou také asi znát místní chov českého teplokrevníka. Pod obecní úřad Měník spadají ještě další části: Barchůvek, Bydžovská Lhotka a osada Libeň. Osada Libeň byla vyhlášena vesnickou památkovou zónou v roce 2003. Je to nejmenší část spadající pod Měník, ale díky čtyřem roubenkám jde takřka o pohádkové prostředí. V části obce Měníku, v Barchůvku, působí aktivně místní hasiči, kteří připravují zajímavé akce – na zdejším dětském hřišti například Indiánské léto. V Bydžovské Lhotce, další z obcí spadající pod Měník, sídlí mnoho podnikatelů a firem. Patří mezi ně i paní Bártová, která se zabývá hippoterapií. Dle územního plánu se v katastru staví převážně rodinné domy. Záměrem obecního zastupitelstva je podporovat mladé rodiny s dětmi a omladit trvale žijící obyvatele. Cíl se skutečně daří realizovat, o čemž svědčí i průměrný věk obyvatel, který je 39 let. Prostředí pro bydlení je tady totiž skutečně klidné a krásné.

Redaktor: Jitka Sochorová, kamera: Luděk Vondrouš, střih: Jitka Sochorová


Měník
MĚNÍK – ZŠ s novou půdní vestavbou

Základní a mateřská škola v obci Měník připravila pro žáky na začátek září milé překvapení. Hotová totiž byla půdní vestavba, na které začali zaměstananci firmy Jokas pracovat v červnu 2011. Po dvou měsících se tak škola rozšířila o nové prostory. Další úspěšně zrealizovaný projekt přes Místní akční skupinu Společná Cidlina využil neobývaných prostor půdy, a nabídl …

Měník
MĚNÍK – Nové víceúčelové hřiště

V obci Měník se ve středu 23. června slavnostně otevřelo nové víceúčelové hřiště, které zhotovila firma Rekom Nový Bydžov. Hřiště, i když ne v tak krásné podobě v jaké je dnes, má v Měníku dlouhou historii. Při slavnostním otevření hřiště hovořili zástupci obce i firmy, která se na výstavbě hřiště podílela. Manažer projektu výstavby víceúčelového hřiště Petr …