MĚNÍK – Nové víceúčelové hřiště

Měník

V obci Měník se ve středu 23. června slavnostně otevřelo nové víceúčelové hřiště, které zhotovila firma Rekom Nový Bydžov. Hřiště, i když ne v tak krásné podobě v jaké je dnes, má v Měníku dlouhou historii. Při slavnostním otevření hřiště hovořili zástupci obce i firmy, která se na výstavbě hřiště podílela. Manažer projektu výstavby víceúčelového hřiště Petr Semerád předal květiny Daniele Luskové za pomoc při realizaci projektu a Lence Bartákové, která dělala stavební dozor. Poděkování patří také firmě Rekom a zejména Danielu Kadavému, který udělal zdarma projekt na hřiště o celkové ploše 750 m2. Starosta obce Zdeněk Košťál předal hřiště řediteli školy v Měníku Hynku Hradeckému k užívání. Jako své díky secvičili žáci několik vystoupení. Obyvatelé Měníku teď mají krasné prostředí pro provozování různých sportů a k trávení svého volného času.

Redaktor: Jitka Sochorová, kamera a střih: Luděk Vondrouš


Měník
MĚNÍK – ZŠ s novou půdní vestavbou

Základní a mateřská škola v obci Měník připravila pro žáky na začátek září milé překvapení. Hotová totiž byla půdní vestavba, na které začali zaměstananci firmy Jokas pracovat v červnu 2011. Po dvou měsících se tak škola rozšířila o nové prostory. Další úspěšně zrealizovaný projekt přes Místní akční skupinu Společná Cidlina využil neobývaných prostor půdy, a nabídl …

Měník
MĚNÍK – Pozvánka do obce

V Královéhradeckém kraji, 5 kilometrů od Nového Bydžova, leží malá obec Měník. Je součástí mikroregionu Cidlina. V malebné obci žije celkem 610 obyvatel. Přímo v Měníku sídlí obecní úřad, pošta, škola, školka a kostel s dřevěnou zvoničkou z roku 1689. V obci se nachází drobní živnostníci, mezi nimi najdeme například vyhlášenou pekárnu pana Libora Obešla a výrobu …