LUKOVÁ – 100 let hasičů

Luková

V Lukové se v sobotu 26. června konaly oslavy 100 let výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Oslavy byly zahájeny průvodem. Úvodní slovo pronesl starosta lukovských hasičů pan Vojtěch Strašík. Historii sboru dobrovolných hasičů nám přiblížil František Věchet, který připomenul, jak sbor vznikal a osoby, které stály u kolébky vzniku. Jiří Šustr, starosta obce, na závěr popřál hasičům, aby jejich práce byla oceněna a pochopena. Na těchto oslavách byla udělena ocenění mužům, kteří se svou prací snaží o to, aby hasičské sdružení neupadalo a stále bylo podporováno. Čestné uznání bylo uděleno panu Zdeňku Volejníkovi, Slavomíru Volejníkovi, Josefu Fiňkovi staršímu, Františku Věchetovi, Stanislavu Havlínovi a Rudolfu Volejníkovi. Toto ocenění převzali z rukou Vojtěcha Strašíka, Vladimíra Vondrušky, Jana Volejníka, Jiřího Šustra a Josefa Fiňka mladšího. K poslechu nám hrál dechový orchestr Skleněnka pod vedením pana Vacka. Od dvou hodin probíhaly závody mezi zúčastněnými 14 družstvy. K těmto závodům nám pověděl více informací starosta sboru dobrovolných hasičů Vojtěch Strašík. V Hradeckém kraji je 140 sborů dobrovolných hasičů.

Redaktor: Štěpánka Kolačná, kamera a střih: Luděk Vondrouš