LÁZNĚ BĚLOHRAD – Výzva občanům

Lázně Bělohrad

Vážení spoluobčané,

od včerejšího dne (pondělí 16. března) platí Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření – zákazu volného pohybu osob. Na základě tohoto usnesení přijalo město Lázně Bělohrad opatření, která jsme zveřejnili na webových stránkách, úřední desce, plakátovacích plochách a facebooku města. Přesto jsem během dne viděl chodit po městě hodně lidí a hlavně seniorů. Vyzývám proto především všechny seniory, aby pokud nezbytně nemusejí, nevycházeli ze svých domovů. O zajištění nákupů, léků atd. požádejte své příbuzné, známé nebo sousedy. Pokud nikoho nemáte, zavolejte mně (603 295 339) nebo místostarostovi p. Schánilcovi (603 163 360) a nákupy, léky, případně dovoz obědů vám zajistíme. Děkuji všem, kteří nám nabídli svoji pomoc právě při zajištění potřeb seniorů. Vaše nabídky evidujeme a v případě potřeby se na vás obrátíme. Stejně tak děkuji všem, kteří začali šít roušky. Město včera obdrželo 50 ks roušek od Královéhradeckého kraje, všechny jsme použili pro potřeby pečovatelské služby. Roušky ale nemají další lidé, např. hasiči, prodavači atd. Kdo další máte možnost šít roušky, opět se obracejte na mě nebo p. Schánilce, pomůžeme vám se zajištěním látek a s distribucí roušek. Dále vyzývám všechny, kteří se v poslední době vrátili z Itálie, Rakouska a dalších zemí s vysokým výskytem nemoci COVID – 19, aby důsledně dodržovali karanténu. Příklad Litovle a Uničova je pro nás všechny výstrahou. Včera jsme ještě rozhodli o uzavření obou pracovišť Bělohradské mateřské školy od dnešního dne (17.3.). Rovněž jsme zřídili krizový štáb, na jehož členy se můžete obracet se všemi problémy a podněty. Členy štábu jsou:

Pavel Šubr – 603 295 339, Antonín Schánilec – 603 163 360, Karel Nohejl – 608 111 390, Jan Flégl – 736 626 681, Luboš Stárek – 605 461 308

Vážení spoluobčané, doporučuji vám nosit roušky (i doma vyrobené) a děkuji vám za vaši ohleduplnost a dodržování všech pravidel krizového stavu, neboť jen tak toto složité období můžeme překonat.

Ing. Pavel Šubr

starosta města


Lázně Bělohrad
LÁZNĚ BĚLOHRAD – Křest knih Hany Marie Körnerové a Eduarda Čeliše

Ve středu 14. prosince proběhl v restauraci U Sehnalů v Lázních Bělohradě křest dvou nových knih. Spisovatelka Hana Marie Körnerová představila svůj nejnovější historický román „Jelení vršek“ a Eduard Čeliš svou čtvrtou povídkovou knihu „Je tady ten Parďas, je tady ta Bažárna“. Samotného křtu se ujali, Hana Richtermocová, Šárka Jechová, Petra Hanušová a Petr Kukal. Posledně …

Lázně Bělohrad
LÁZNĚ BĚLOHRAD – Vánoční výstava

Tradiční výstava betlémů, která každoročně probíhala v Památníku K. V. Raise, byla v letošním roce přesunuta do nových prostor. Pod názvem Vánoční výstava ukazuje nejen krásné betlémy ale i vánoční ozdoby a přibližuje návštěvníkům krásu jejich výroby. Výstavu v prostorách bývalé Spořitelny na autobusovém nádraží můžete navštívit v úterý, čtvrtek a sobotu od 9 do 12 hodin …

Lázně Bělohrad
LÁZNĚ BĚLOHRAD – Mikulášská nadílka v zámeckém parku

V pondělí 5. prosince v 15 hodin dorazil před Památník K. V. Raise Mikuláš se svou družinou čertů a s andělem. Nechyběl teplý čaj a občerstvení, o které se postarali hasiči z Dolní Nové Vsi. Mikuláš dětem za básničku nebo písničku rozdával sladkosti a čerti koukali, koho si letos budou moci odnést do pekla. Na závěr všichni společně …