LÁZNĚ BĚLOHRAD – Výstavba nové budovy Městského úřadu

Lázně Bělohrad

Nový městský úřad a úprava části náměstí V poslední době zajímá občany města investiční akce „Nový městský úřad a úprava části náměstí K. V. Raise“. Pokusíme se proto popsat důvody této investiční akce, historii přípravných prací a způsob výběru výsledného řešení, neboť k tomu směřují dotazy občanů nejčastěji. Současná budova městského úřadu v č.p. 35 na náměstí K. V. Raise kapacitně nestačila již v 80. letech minulého století a tehdejší Městský národní výbor plánoval rozšířit kanceláře do vedlejší budovy č.p. 115 (dnešní pension U Kapra). Budovu ale vedení města po roce 1990 prodalo. O nutnosti řešit městský úřad z důvodu jeho nedostatečné kapacity, špatného stavebně-technického stavu, nedostatečné diskrétnosti při jednáních, nezajištění bezbariérovosti úřadu atd. jedná zastupitelstvo města znovu už od roku 2000, kdy byla zpracována první studie rekonstrukce domu v čele náměstí.

Město ale upřednostnilo jiné akce, např. rekonstrukci základní školy (za cca 80 mil. Kč), dostavbu inženýrských sítí (více než 100 mil. Kč) atd. V roce 2006 byla zpracována Ing. Josefem Janečkem nová studie rekonstrukce domu v čele náměstí na nový městský úřad s předpokládanými náklady 53 mil. Kč (veškeré ceny budeme uvádět včetně DPH). Na akci se ale nepodařilo získat dotaci, studie byla později Ing. Janečkem přepracována a předpokládané náklady této druhé verze činily cca 66 mil. Kč. Ani na ni se však nepodařilo získat dotaci. Bylo to v době, kdy daňové příjmy města byly poloviční proti současnému stavu. Po krizi v letech 2009 až 2011 se zastupitelstvo města k myšlence stavby nového úřadu vrátilo v roce 2016 po vzniku finanční rezervy z prodeje zámku, dětské léčebny, pozemků atd. Tuto rezervu město „tlačí“ před sebou, ale vlivem růstu cen stavebních prací se rezerva výrazně znehodnocuje. Rada města proto v roce 2016 oslovila opět Ing. Janečka, který ale z řady důvodů doporučil jít cestou stavby nové budovy městského úřadu. Architektonickou soutěž město vypsalo na podzim 2017. Architekti mohli ve svých návrzích řešit nový úřad novostavbou i rekonstrukcí stávající budovy např. s její přístavbou nebo nástavbou. O soutěž byl mezi architekty velký zájem a město obdrželo 58 návrhů řešení, z nichž architektonická komise složená z renomovaných architektů a zástupců města vybrala začátkem roku 2018 tři nejlepší návrhy. Na jaře 2018 zastupitelstvo města schválilo uzavřít smlouvu s 3. návrhem v pořadí, jehož autorem je architektonická kancelář re:architekti studio s.r.o. z Prahy. Důvodem bylo, že vítězný návrh se při představení návrhů nelíbil občanům a výrazně překračoval stanovenou cenu, druhý v pořadí nebyl v souladu s územním plánem města. V roce 2020 pak byly dokončeny všechny etapy projektové dokumentace, získána stavební povolení a vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V lednu 2021 rada města schválila výsledky výběrového řízení na zhotovitele, kterým se stala firma Syner, s.r.o., Liberec. Ta celou investiční akci „Nový městský úřad a rekonstrukce části náměstí“ ocenila na cca 96 mil. Kč (rekonstrukci severní části náměstí na 17 milionů Kč, inženýrské sítě, parkovací plochy, veřejnou zeleň a další objekty v okolí nové radnice na 14 mil. Kč a vlastní budovu radnice na 65 mil. Kč, opět včetně DPH) s termínem dokončení do poloviny roku 2022. Zastupitelstvo města na svém zasedání v únoru 2021 9 hlasy rozhodlo o zahájení investiční akce „Nový městský úřad a rekonstrukce části náměstí K. V. Raise v Lázních Bělohradě“.

Kamera a střih: Luděk Vondrouš, moderátorka: Jitka Sochorová


Lázně Bělohrad
LÁZNĚ BĚLOHRAD – znovuodhalení pamětní desky letce 311. letky RAF Bohumila Lišky

V neděli 14. května v Prostřední Nové Vsi u domu č.p. 70, došlo k znovuodhalení pamětní desky letce 311. letky RAF Bohumila Lišky. Úvodní slovo patřilo Tomáši Kašparovi, který nejprve přivítal všechny přítomné, mezi nimiž nechyběli zastupitelé města, příbuzní Bohumila Lišky Věra Matoušková a Václav a Vlasta Drahoňovských. Z Náměšti nad Oslavou přijeli zástupci vrtulníkové základny. Přítomní byli …

Lázně Bělohrad
LÁZNĚ BĚLOHRAD – Bělohradští tenisté se utkali s tenisty ze Svitav

V loňském roce bělohradský tenis slavil postup družstva „A“ z krajského přeboru do divize. Letos je tedy bude čekat úkol mnohem náročnější, udržet se v divizi. V sobotu 6. května se na bělohradských kurtech uskutečnil druhý letošní zápas v Divizi. Soupeřem jim byl velmi silný Tenisový oddíl TJ Svitavy. Po dvou ztracených bodech v mužských dvouhrách, přišla …

Lázně Bělohrad
LÁZNĚ BĚLOHRAD – Křest knih Hany Marie Körnerové a Eduarda Čeliše

Ve středu 14. prosince proběhl v restauraci U Sehnalů v Lázních Bělohradě křest dvou nových knih. Spisovatelka Hana Marie Körnerová představila svůj nejnovější historický román „Jelení vršek“ a Eduard Čeliš svou čtvrtou povídkovou knihu „Je tady ten Parďas, je tady ta Bažárna“. Samotného křtu se ujali, Hana Richtermocová, Šárka Jechová, Petra Hanušová a Petr Kukal. Posledně …