KOSICE – Slavnostní žehnání novému zvonu

Kosice

V sobotu 23. října se v obci Kosice odehrála dlouho očekávaná akce, při níž se požehnání dočkal nový zvon. Vše se odehrálo na místním hřbitově, kde se sešlo mnoho kosických obyvatel. V úvodu slavnostního dne promluvil starosta Kosic Milan Ornst, který návštěvníkům připomněl historii hřbitova a přívital dceru architekta Josefa Izáka, který zvon v roce 1940 navrhl, ale kaple se ho dočkala až po 70 letech. Nový zvon nese jméno právě pana architekta. V průběhu celého dne hrála lidem dechová kapela Podkověnka pod vedením Jaroslava Hartmana a k dobré náladě přispívalo také krásné slunečné počasí. Žehnání novému zvonu provedl duchovní správce farnosti v Chlumci nad Cidlinou, děkan Pavel Seidl. Zvon zhotovila firma Dytrychová – Vránová z Brodku u Přerova a srdce zvonu vyrobila firma Boroko Vlastislav Bouchal. Celkové náklady na výrobu zvonu, který váží včetně závěsného zařízení 70 kg, byly 95 000 Kč. Aby obyvatelé Kosic nepřišli témeř o nic, co se nového zvonu týká, přihlíželi i samotnému zvedání Izáka do svého místa. Této důležité práce se zhostil Sbor dobrovolných hasičů Kosice. Po usazení zvonu provedl děkan Pavel Seidl další požehnání a zároveň požehnal také přihlížejícím návštěvníkům. Následovalo první rozeznění Izáka zvoníkem panem Huškem. Po skončení ceremoniálu se mohli lidé podívat do kaple, která je nyní ozdobená novým zvonem. Ten do obce neodmyslitelně patří, je spjat s lidmi a nabádá je, upozorňuje, varuje… Se zvonem se lidé veselí i smutní, zvon zkrátka lidský život provází po celou dobu. Konečně se tak svého zvonu dočkala i obec Kosice.

Redaktor: Jitka Sochorová, kamera: Pavla Mendřická, střih: Jitka Sochorová


Kosice
KOSICE – Výroční valná hromada SDH

V obecní hospodě „Pod Lipami“ se v pátek 10. prosince uskutečnila výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Kosice. Vždy na konci roku se místní dobrovolní hasiči sejdou, aby zhodnotili uplynulý rok a připomněli si, co je čeká v novém roce. Irena Brzková na úvod přivítala vzácné hosty, mezi kterými byli zástupci ze Sboru dobrovolných …

Kosice
KOSICE – Rozsvícení vánočního stromu

Obyvatelé Kosic se sešli v sobotu 27. listopadu u obecní hospody Pod Lipami, aby společně rozsvítili vánoční strom. Na zahřátí byl k dispozici svařák, který pro tuto akci připravil hostinský Michal Donát. Starosta Kosic Milan Ornst nejprve všechny přítomné uvítal a poté došlo k odpočítávání a rozsvícení vánočního stromu. Tu správnou atmosféru vytvářelo klasické dechové trio ve …

Kosice
KOSICE – Pozvánka do obce

Malebná obec Kosice se nachází 8 km od Chlumce nad Cidlinou. Je jednou z mnoha obcí, které se nacházejí na území Místní akční skupiny Společná Cidlina. V Kosicích žije trvale 340 obyvatel a její historie sahá až do roku 1315, kdy se objevila první písemná zmínka o obci. Jednu ze zajímavostí lze vidět hned …