LÁZNĚ BĚLOHRAD – Noc kostelů

Hřídelec

Během Noci kostelů 24. května 2013 se v České republice otevřely brány více než 1300 kostelů. Nechyběl mezi nimi ani kostel sv. Jiří ve Hřídelci. Obyvatelé malé vesničky patřící k městu Lázně Bělohrad, připravili zajímavý program. Hasiči zajistili občerstvení a pro ty nejmenší, byla na prostranství před kostelem vybudována výtvarná dílna. Každý kdo přišel mohl využít jedinečné možnosti prohlídky celého kostela včetně zvonice. V podkroví byla instalována výstava fotografií zachycujících rozsáhlou rekonstrukci kostela před 15ti lety. Tak zvaně otcem celé rekonstrukce byl Ondřej Fajstavr. Zeptali jsme se ho, jak náročná oprava to byla a zda při ní nastaly nějaké problémy. Památné perníčky, kterých pořadatelé ze dvou kilogramů těsta napekli 375, sloužily zároveň jako vstupenky. V úvodu všechny přivítal jáhen Miloš Pour a přiblížil vznik Noci kostelů. Poté slovo předal starostovi Lázní Bělohrad Pavlu Šubrovi a páteru Gregoru Puszkiewiczovi, kteří program slavnostně zahájili. O hudební doprovod se staral hrou na varhany Jaroslav Jirásko. Vystoupení všech hostů bylo velmi působivé. Mezi nejzajímavějšími bylo vystoupení Ondřeje Fajstavra o historii kostela, následné rekonstrukci a jeho znovuvysvěcení. Historii obce a Sboru dobrovolných hasičů přiblížil Jaromír Pluhař a Michaela Vitvarová hovořila o postavě sv. Jiří — patronu kostela a skautů.

Redaktor: Martina Romaňáková a David Vondrouš, kamera a střih: Luděk Vondrouš