ŽELEZNÝ BROD – Noc kostelů a netradiční divadlo

Železný Brod

Tak jako v celé řadě dalších měst, i v Železném Brodě proběhla v pátek 24. května Noc kostelů. Letos se konala podruhé a své brány otevřela církev evangelická, katolická i pravoslavná. Ivy Chaloupkové, vedoucí Informačního a kulturního střediska v Železném Brodě jsme se zeptali jak Noc kostelů probíhá. Katolický kostel sv. Jakuba Většího ve svém interiéru skrýval výstavu liturgických předmětů a kreseb dětí ze ZŠ Pěnčín, k výročí 1150 let příchodu Cyrila a Metoděje. Největší zájem byl o prohlídku běžně nepřístupné zvonice. V areálu kostelu sv. Jakuba Většího byla otevřená i pravoslavná kaple sv. Jana Křtitele a sv. Ivana Českého. V Jednotě bratrské probíhala Noc kostelů ve znamení 400 let od vydání Bible Kralické. Kdo chtěl, mohl se podívat i ke zvonu z Herčivaldu, zvonu se zajímavou historií. V Železném Brodě působí jeden z devíti Ochranovských sborů. Zpestřením nabité železnobrodské noci bylo nekonvenční pohybové divadelní představení. Během představení snad jakoby zázrakem nepršelo. Za chladné a mokré noci dorazili i diváci, mnozí z okolních měst, kteří ocenili vedle atypického představení i kouzelné zákoutí farní zahrady. Noc kostelů navštívilo v Železném Brodě asi 150 lidí. Škoda jen, že většinu tvořili příslušníci zdejších duchovních komunit a potom diváci nočního představení.

Redaktor: Martina Romaňáková a David Vondrouš, kamera a střih: Luděk Vondrouš


Železný Brod
ŽELEZNÝ BROD – Skleněné městečko 2015

Ve dnech 19. až 20. září se uskutečnil 9. ročník slavností sklářského řemesla v Železném Brodě, jejichž společným jmenovatelem je sklářství železnobrodského regionu a vše, co s ním souvisí. Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu od 10 hodin před budovou Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Zahájení proběhlo za přítomnosti starosty města Mgr. Františka Lufinky, ředitele sklářské školy MgA. Libora …

Železný Brod
ŽELEZNÝ BROD – Skleněné městečko

Železný Brod leží v kraji proslulém sklářskou výrobou. O kvalitách zdejších řemeslníků se můžete každoročně přesvědčit na slavnostech nazvaných Skleněné městečko. Festival, který se uskutečnil ve dnech 20. – 21. září pořádá Město Železný Brod ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě. Po oba dny se náměstí i přilehlé ulice zaplnily stánky s výrobky …

Železný Brod
ŽELEZNÝ BROD – Open Air Festival 3

„Open Air Festival 3“ je název přehlídky železnobrodských kapel a interpretů, která se letos konala už potřetí na místním hasičském hřišti. Škoda jen, že počasí nepřálo a odpolední déšť vyhnal hodně diváků. V areálu tak zůstali jen ti opravdu skalní. Od 18 hodin se na jevišti představil Tomáš J. Holý & AGU. Vystupující …