ŽELEZNÝ BROD – Škola v duchu olympijských her

Železný Brod

Ve čtvrtek 23. června 2011 Základní škola v Železném Brodě ožila duchem olympijských her. Po několikaleté pauze se tu konaly třetí Pelechovské hry. U zrodu prvních her stál bývalý starosta Václav Horáček. Koncepce her navazovala na dřívější podobu, ale objevilo se i několik novinek v podobě nesportovních aktivit. Hry byly zahájeny v 8:00 slavnostním nástupem jednotlivých tříd. Stupně základní školy tvořily týmy rozlišené vlastnoručně vyrobenými dresy a vlajkami. Po slavnostním nástupu byla zazpívána hymna letošního ročníku a zapálen oheň. Následovalo vystoupení dívek, které si pro diváky připravily ukázku aerobiku a tance. Přítomné přivítal nejen ředitel školy Milan Hlubuček, ale i místostarosta Miloslav Louma a poslanec Parlamentu ČR a bývalý starosta Václav Horáček. Maskotem celých her se stala panda, která je ve znaku základní školy. Pro děti bylo připraveno mnoho disciplín. Venku si mohly zahrát fotbal či vybíjenou. Byl připraven i víceboj, který se skládal z běhu na 50 metrů, skoku z místa, skoku přes švihadlo a přehazované přes plot. V tělocvičně školy pak probíhalo florbalové utkání. Pro ty, kterým sport příliš neříká, byly připraveny logické hry rozdělené podle náročnosti. Mimo jiné probíhala i recitační soutěž. Hry byly rozděleny do dvou dnů. Nechyběly ani ceny pro výherce a zúčastněné. Pořadatelé se po pečlivé úvaze rozhodli ocenit každého. Počasí se vydařilo a díky nadšení nejen ze strany žáků, ale i rodičů, můžeme doufat, že Pelechovské hry se dočkají opakování.

Redaktor: Petra Hanušová, kamera: Luděk Vondrouš, střih: Luděk Vondrouš


Železný Brod
ŽELEZNÝ BROD – Skleněné městečko 2015

Ve dnech 19. až 20. září se uskutečnil 9. ročník slavností sklářského řemesla v Železném Brodě, jejichž společným jmenovatelem je sklářství železnobrodského regionu a vše, co s ním souvisí. Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu od 10 hodin před budovou Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Zahájení proběhlo za přítomnosti starosty města Mgr. Františka Lufinky, ředitele sklářské školy MgA. Libora …

Železný Brod
ŽELEZNÝ BROD – Skleněné městečko

Železný Brod leží v kraji proslulém sklářskou výrobou. O kvalitách zdejších řemeslníků se můžete každoročně přesvědčit na slavnostech nazvaných Skleněné městečko. Festival, který se uskutečnil ve dnech 20. – 21. září pořádá Město Železný Brod ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě. Po oba dny se náměstí i přilehlé ulice zaplnily stánky s výrobky …

Železný Brod
ŽELEZNÝ BROD – Open Air Festival 3

„Open Air Festival 3“ je název přehlídky železnobrodských kapel a interpretů, která se letos konala už potřetí na místním hasičském hřišti. Škoda jen, že počasí nepřálo a odpolední déšť vyhnal hodně diváků. V areálu tak zůstali jen ti opravdu skalní. Od 18 hodin se na jevišti představil Tomáš J. Holý & AGU. Vystupující …