ČESKÁ SKALICE – Stezky za poznáním

Česká Skalice

Turistický region Kladské pomezí se může chlubit přírodním, kulturním i historickým bohatstvím. Návštěvníci i místní obyvatelé se mohou seznámit se zajímavými místy nebo odbornými informacemi díky poměrně husté síti naučných stezek. Kde všude se nacházejí a jaký je jejich stav se rozhodlo zjistit občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice v rámci projektu Stezky za poznáním — šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky. Občanské sdružení je ve své činnosti samozřejmě do značné míry závislé na možnostech čerpání dotací. Projekt „Stezky za poznáním” podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj z programu podpory nestátních neziskových organizací pro rok 2011 částkou 523 tisíc Kč a také Královéhradecký kraj dotací ve výši 150 tisíc Kč. Do mapování naučných stezek se významně zapojila turistická informační centra na území Kladského pomezí, ale také samotní tvůrci a vlastníci stezek, kteří poskytli cenné informace a podklady. Centrum rozvoje je provozovatelem Regionálního informačního centra v České Skalici. Úlohu infocentra v projektu přibližuje jeho vedoucí Pavla Špačková. Souhrnná brožura představí nejen jednadvacet stávajících naučných stezek, ale také dvě nové, které v rámci projektu vznikají. Ta se středověkou tématikou zavede zájemce o historii z České Skalice až na hrad Vízmburk. Naučná stezka v Úpici bude zaměřena především na přírodní zajímavosti lokality Dlouhé záhony. Součástí projektu jsou i osvětové akce pro veřejnost, které propagují a podporují šetrný cestovní ruch a udržitelný rozvoj regionu. Všichni jste tedy srdečně zváni v září na Vízmburské slavnosti, při kterých bude otevřena středověká naučná stezka, a v říjnu do Úpice na oslavu Dne stromů, kdy bude veřejnosti poprvé představena nová stezka v lesoparku Dlouhé záhony.


Česká Skalice
ČESKÁ SKALICE – Cena Ladislava Čerycha

Českoskalická Vila Čerych se v pátek 27. května 2011 oděla do slavnostního. A měla k tomu pádný důvod. Slavilo se zde desáté výročí darování vily bratry Čerychovými Nadaci rozvoje občanské společnosti. Na události před deseti lety zavzpomínal přímo sám dárce — pan Ladislav Čerych. Vila Čerych i se svojí nádhernou a zajímavou zahradou tedy od té …