Měník

MĚNÍK – ZŠ s novou půdní vestavbou

Základní a mateřská škola v obci Měník připravila pro žáky na začátek září milé překvapení. Hotová totiž byla půdní vestavba, na které začali zaměstananci firmy Jokas pracovat v červnu 2011. Po dvou měsících se tak škola rozšířila o nové prostory. Další úspěšně zrealizovaný projekt přes Místní akční skupinu Společná Cidlina využil neobývaných prostor půdy, a nabídl …

Měník

MĚNÍK – Pozvánka do obce

V Královéhradeckém kraji, 5 kilometrů od Nového Bydžova, leží malá obec Měník. Je součástí mikroregionu Cidlina. V malebné obci žije celkem 610 obyvatel. Přímo v Měníku sídlí obecní úřad, pošta, škola, školka a kostel s dřevěnou zvoničkou z roku 1689. V obci se nachází drobní živnostníci, mezi nimi najdeme například vyhlášenou pekárnu pana Libora Obešla a výrobu …

Měník

MĚNÍK – Nové víceúčelové hřiště

V obci Měník se ve středu 23. června slavnostně otevřelo nové víceúčelové hřiště, které zhotovila firma Rekom Nový Bydžov. Hřiště, i když ne v tak krásné podobě v jaké je dnes, má v Měníku dlouhou historii. Při slavnostním otevření hřiště hovořili zástupci obce i firmy, která se na výstavbě hřiště podílela. Manažer projektu výstavby víceúčelového hřiště Petr …