Luková

LUKOVÁ – 100 let hasičů

V Lukové se v sobotu 26. června konaly oslavy 100 let výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Oslavy byly zahájeny průvodem. Úvodní slovo pronesl starosta lukovských hasičů pan Vojtěch Strašík. Historii sboru dobrovolných hasičů nám přiblížil František Věchet, který připomenul, jak sbor vznikal a osoby, které stály u kolébky vzniku. Jiří Šustr, starosta obce, na …