Loučná Hora

LOUČNÁ HORA – Znovuobnovení hasičské zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů v Loučné Hoře má dlouholetou tradici. Jeho počátky sahají až do 19. století a v loňském roce oslavil 120 let od jeho založení. Přes tak dlouhou tradici měl sbor v Loučné Hoře problém s kvalitním zázemím. To se podařilo vyřešit až v letošním roce znovuobnovením hasičské zbrojnice. V minulých letech se hasiči snažili obnovit starou …