BOROHRÁDEK – Ukážeme vám les, jak ho neznáte

Borohrádek

SECA Borohrádek patří k předním dřevozpracujícím firmám v ČR. Právě tady se počátkem října uskutečnilo setkání s partnery. Mělo podtitul: Ukážeme vám les, jak ho neznáte. Na akci přijela třicítka obchodních partnerů firmy z celé republiky. Před odchodem do lesa byli vybaveni drobnostmi, které by se v lese mohly hodit — nožem a pláštěnkou.
Garantem programu akce „Ukážeme vám les, jak ho neznáte” se stala Nadace dřevo pro život. Pracovní procházka lesem, a auta skutečně zůstala na parkovišti, zahrnovala 5 stanovišť s různým zaměřením. Odborný výklad zajistili lesníci z Lesního družstva Vysoké Chvojno, které mimochodem nově pečuje o tyto firemní lesní porosty v okolí Borohrádku. První stanoviště bylo věnováno zalesňování a semenářství a obchodní partneři si sami po krátké instruktáži vyzkoušeli sázení sazenic smrčků. Ruku jim „vedli” lesní odborníci, takže se dá předpokládat, že zkušební paseka bude v příštích letech bohatší o pár desítek zdravých stromků. Na konci této zastávky nemohlo chybět pořízení společné fotografie u cedulky s nápisem „Zalesněno obchodními partnery společnosti Seca Borohrádek”. Druhé stanoviště bylo věnováno ochraně kultur, zejména významu oplocenek, ochraně před zvěří nebo náletovým dřevinám. Lesníci odpovídali na dotazy o hospodářských a sociálních souvislostech lesa. Další lesní zastavení patřila v okolí cyklostezky Borohrádek — Veliny výchově mladých lesních porostů a výchovným zásahům, tedy zákonným povinnostem vlastníka lesa. Tady se hovořilo jak o prořezávkách nebo probírkách, tak o státních dotacích a o lesním zákonu. Všechno o lese od A až do Z. Hlavním smyslem setkání v Borohrádku bylo ukázat podnik SECA jako společnost s velkou perspektivou z hlediska dostupnosti suroviny a s promyšlenou investiční politikou. Seca dala do provozu vlastní elektrárnu na spalování biomasy a snížila tak závislost na růstu cen energií. V oblasti ochrany životního prostředí je zároveň cílem posunout na vyšší úroveň spolupráci s městem Borohrádek. Dvouhodinové lesní putování bylo završeno opékáním buřtů a malým občerstvením. K prožitku dobře připravené a hlavně užitečné a prospěšné akce přispělo i počasí, podzimní den se vydařil a připomínal nedávné léto. Po návratu do areálu Secy dostal každý obchodní zástupce vlastní vzpomínkovou fotografii v dřevěném rámečku ze sázení smrčků v lese. Motto akce – Ukážeme vám les, jak ho neznáte, se rozhodně podařilo naplnit. Obchodní partneři Secy ukázali profil tzn. svůj kladný vztah ke dřevu a lesu, protože jen zdravý a prakticky nepřetržitě a po léta ošetřovaný les je dlouhodobým zdrojem dřeva. Ve firmě Seca Borohrádek je výchozí surovina pečlivě vybírána a pochází z obnovitelných zdrojů certifikovaného lesního hospodářství.

Redaktor: Jaromír Klokočník, kamera: Pavla Mendřická, Jaromír Klokočník, střih: Luděk Vondrouš