SOBOTKA – Dětské hřiště za sokolovnou

Sobotka

Pro Tělocvičnou jednotu Sokol Sobotka byla sobota 24. září 2011 slavnostním dnem. Na svém pozemku za Sokolovnou pomocí dotace z evropských a národních fondů a za finanční podpory Města Sobotky postavili rozšířené dětské hřiště. Doplněno bylo celkem pět nových prvků. Slavnostního přestřižení pásky se ujali místostarosta Jan Janatka a starostka Sokola paní Jana Šlechtová. Miliónová dotace byla rozdělena do dvou částí. V první bylo realizováno zateplení zadní části budovy Sokola a stropu jeviště. Zakázku realizovala stavební firma Petr Koťátko. V druhé části se jednalo o nákup herních prvků a mobiliáře v hodnotě 171 tis. Kč. Ve výběrovém řízení uspěla firma TR Antoš z Turnova. Dotace pokryla 90% ceny projektu, zbývajících 10% uhradí Město Sobotka. Dalším slavnostním okamžikem pro Sokol Sobotka bylo předání štafetového kolíku, které předznamenává konání XV. Sokolského sletu, který se uskuteční na jaře 2012 v Praze. Místní Tělocvičná jednota se účastní již popatnácté, vždy se velmi těší a slet je pro ně velkým zážitkem. Sokolové společně doufají, že tím bude pro děti také jejich nové krásné hřiště a budou si vážit úsilí, jaké vynaložili na jeho vybudování.

Redaktor: Renata Holubová, kamera a střih: Luděk Vondrouš

Sobotka
SOBOTKA – Zakončení 66. ročníku Šrámkovy Sobotky

Už po jedenácté proběhl v závěrečný den festivalu Šrámkova Sobotka Třešňový jarmark. Ten sobotecké náměstí zaplnil stánky v sobotu 9. července. Zeptali jsme se organizátorky Třešňového jarmarku jestli je ten letošní v něčem nový. K vidění bylo mnoho stánků s nejrůznějším zbožím ale zakoupit jste si mohli i domácí buchty nebo výborné sýry. Dětské dílny pro ty nejmenší …

Sobotka
SOBOTKA – 66. ročník Šrámkovy Sobotky byl zahájen

V neděli 3. července proběhlo slavnostní zahájení 66. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka. Tentokrát na zahradě Šrámkova domu. Pěkné počasí jen podtrhovalo příjemnou atmosféru, která zde panovala. Pro ještě lepší pohodu byl každý obdarován sklenkou „Fráňkovky“. Letošní téma festivalu – „Genius loci“. Zahájení proběhlo v režii Lady Blažejové, Kristýny Čepkové, Adama Hoška a Jana Trče …

Sobotka
SOBOTKA – Noc kostelů

Noci kostelů, která letos proběhla v pátek 10. června, se zúčastnilo 1729 kostelů a modliteben. Mezi kostely, kde byl připravený bohatý program, nechyběl ani chrám sv. Máři Magdalény v Sobotce. Jedním z programu Noci kostelů bylo i seznámení návštěvníků s historií kostela sv. Máři Magdalény. Tu dokonale zná kastelánka zámku Humprecht Dagmar Faměrová. Kamera a střih: Luděk Vondrouš, komentář četla: …