SOBOTKA – 520 let od povýšení Sobotky na město

Sobotka

Sobotka slavila 520 let od povýšení na město. Král Vladislav Jagellonský tak učinil na žádost tehdejšího majitele panství Jana ze Šelmberka 24. srpna 1498. Oslavy v Sobotce proběhly od 24. do 26. srpna a staly se tak součástí 30. Soboteckého jarmarku. Na úvod oslav proběhlo v pátek 24. srpna v sále Spořitelny slavnostní zasedání zastupitelstva, kde byli oceněni významní obyvatelé Sobotky. V závěru zastupitelstva došlo ke křtu nového sborníku „Modrá krev Sobotecka“, za nimž stojí historik Karol Bílek. Proběhla také autogramiáda a kdo měl zájem, mohl si novou publikaci nechat podepsat od přítomných autorů. Historickou událostí bylo vystavení tří vzácných soboteckých atributů v budově Městského úřadu. Soboteckou monstranci, privilegii a graduál si mohli návštěvníci prohlédnout v sobotu od 8 do 16 hodin. Další výstava pak probíhala v prostorách Zdravotního střediska. Výstava obrazů Josefa Fejfara byla tématicky rozdělená do několika částí. Návštěvníci mohli vidět krásné zákoutí Sobotky a okolí, Humprecht a nebo třeba Trosky. Sobotecký jarmark se poprvé uskutečnil před 30 lety. Jeho zakladatelem byl MUDr. Ivan Kavka, který jarmark pořádal 20 let.

Kamera a střih: Luděk Vondrouš, komentář četla: Nikola Birklenová

Sobotka
SOBOTKA – Zakončení 66. ročníku Šrámkovy Sobotky

Už po jedenácté proběhl v závěrečný den festivalu Šrámkova Sobotka Třešňový jarmark. Ten sobotecké náměstí zaplnil stánky v sobotu 9. července. Zeptali jsme se organizátorky Třešňového jarmarku jestli je ten letošní v něčem nový. K vidění bylo mnoho stánků s nejrůznějším zbožím ale zakoupit jste si mohli i domácí buchty nebo výborné sýry. Dětské dílny pro ty nejmenší …

Sobotka
SOBOTKA – 66. ročník Šrámkovy Sobotky byl zahájen

V neděli 3. července proběhlo slavnostní zahájení 66. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka. Tentokrát na zahradě Šrámkova domu. Pěkné počasí jen podtrhovalo příjemnou atmosféru, která zde panovala. Pro ještě lepší pohodu byl každý obdarován sklenkou „Fráňkovky“. Letošní téma festivalu – „Genius loci“. Zahájení proběhlo v režii Lady Blažejové, Kristýny Čepkové, Adama Hoška a Jana Trče …

Sobotka
SOBOTKA – Noc kostelů

Noci kostelů, která letos proběhla v pátek 10. června, se zúčastnilo 1729 kostelů a modliteben. Mezi kostely, kde byl připravený bohatý program, nechyběl ani chrám sv. Máři Magdalény v Sobotce. Jedním z programu Noci kostelů bylo i seznámení návštěvníků s historií kostela sv. Máři Magdalény. Tu dokonale zná kastelánka zámku Humprecht Dagmar Faměrová. Kamera a střih: Luděk Vondrouš, komentář četla: …