LÁZNĚ BĚLOHRAD – Výzva občanům

Lázně Bělohrad

Vážení spoluobčané,

od včerejšího dne (pondělí 16. března) platí Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření – zákazu volného pohybu osob. Na základě tohoto usnesení přijalo město Lázně Bělohrad opatření, která jsme zveřejnili na webových stránkách, úřední desce, plakátovacích plochách a facebooku města. Přesto jsem během dne viděl chodit po městě hodně lidí a hlavně seniorů. Vyzývám proto především všechny seniory, aby pokud nezbytně nemusejí, nevycházeli ze svých domovů. O zajištění nákupů, léků atd. požádejte své příbuzné, známé nebo sousedy. Pokud nikoho nemáte, zavolejte mně (603 295 339) nebo místostarostovi p. Schánilcovi (603 163 360) a nákupy, léky, případně dovoz obědů vám zajistíme. Děkuji všem, kteří nám nabídli svoji pomoc právě při zajištění potřeb seniorů. Vaše nabídky evidujeme a v případě potřeby se na vás obrátíme. Stejně tak děkuji všem, kteří začali šít roušky. Město včera obdrželo 50 ks roušek od Královéhradeckého kraje, všechny jsme použili pro potřeby pečovatelské služby. Roušky ale nemají další lidé, např. hasiči, prodavači atd. Kdo další máte možnost šít roušky, opět se obracejte na mě nebo p. Schánilce, pomůžeme vám se zajištěním látek a s distribucí roušek. Dále vyzývám všechny, kteří se v poslední době vrátili z Itálie, Rakouska a dalších zemí s vysokým výskytem nemoci COVID – 19, aby důsledně dodržovali karanténu. Příklad Litovle a Uničova je pro nás všechny výstrahou. Včera jsme ještě rozhodli o uzavření obou pracovišť Bělohradské mateřské školy od dnešního dne (17.3.). Rovněž jsme zřídili krizový štáb, na jehož členy se můžete obracet se všemi problémy a podněty. Členy štábu jsou:

Pavel Šubr – 603 295 339, Antonín Schánilec – 603 163 360, Karel Nohejl – 608 111 390, Jan Flégl – 736 626 681, Luboš Stárek – 605 461 308

Vážení spoluobčané, doporučuji vám nosit roušky (i doma vyrobené) a děkuji vám za vaši ohleduplnost a dodržování všech pravidel krizového stavu, neboť jen tak toto složité období můžeme překonat.

Ing. Pavel Šubr

starosta města

Lázně Bělohrad
LÁZNĚ BĚLOHRAD – Adventní trh a slavnostní rozsvícení vánočního stromku

Tak jako v jiných obcích i v Lázních Bělohradě, rozsvítili o uplynulé první adventní neděli vánoční strom. Malé náměstí zaplnili v odpoledních hodinách trhovci se svými stánky aby přítomným nabídli nejrůznější vánoční zboží. Stánky se svařeným vínem, medovinou a nebo klobásami byly doslova v obležení. Nechyběl ani kvalitní včelí med a další zajímavosti. K tomu všemu vyhrávala kapela Brnkačka. …

Lázně Bělohrad
LÁZNĚ BĚLOHRAD – Cvičení SDH Lázně Bělohrad

Sbor dobrovolných hasičů v Lázních Bělohradě byl založen roku 1880 a ještě téhož roku 12. prosince byly schváleny stanovy. Byly vyzvány i obce Dolní Nová Ves a Prostřední Nová Ves. Četa byla zároveň ustavena v obci Brtvi a ke sboru patřila též četa, kterou vystrojila továrna a pořídila ruční dvoukolovou stříkačku. Dnes sbor disponuje moderní technikou a jeho součástí …

Lázně Bělohrad
LÁZNĚ BĚLOHRAD – 24 let starostou

Šest volebních období, tedy 24 let, stál v čele bělohradské radnice Pavel Šubr. Za tu dobu prošlo lázeňské město velkou proměnou. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, úspěšný sportovec a bývalý sportovní novinář, v této funkci končí. Společně jsme se ohlédli, co se za téměř čtvrtstoletí v Bělohradě změnilo, co se podařilo a co ne. Kamera …